Nieuwe ontsluitingsweg langs spoor in Santpoort-Zuid bijna klaar

Van de nieuwe weg langs het spoor maken bewoners van drie panden en hun bezoek gebruik.
© foto United Photos/Toussaint Kluiters
Santpoort-Zuid

Het asfalteren van de nieuwe weg langs de spoorlijn in Santpoort-Zuid schiet op. Prorail verwacht dat de klus deze week is geklaard. Dan kan de onbewaakte spoorwegovergang aan de Van Dalenlaan dicht.

Bewoners aan de nieuwe ontsluitingsroute, die de naam DeVeenen heeft gekregen, hoeven dan niet langer de oversteek over het spoor te maken. Hoewel bij de onbewaakte overweg een knipperlicht, veerooster en hekken staan, zijn er geen slagbomen en klinkt er geen geluidssignaal als een trein nadert. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Twee jaar geleden was er een dodelijk ongeval bij deze spoorwegovergang. Ook zijn er bijna-aanrijdingen geweest die machinisten of bewoners wisten te melden. Half september hebben bewoners een aanrijding weten te voorkomen. Onlangs zijn de treinen langzamer gaan rijden op dit traject.

Van de nieuwe weg gaan bewoners van drie panden en hun bezoekers gebruikmaken. Dan gaat het om de bestaande boerderij van de familie Nijssen en het woonhuis van de familie Swen. De nieuwe boerderij Sinneveld is in aanbouw (in de achtergrond op de foto zijn de grijze daken te zien). Als de nieuwe panden van de families Sintenie en Hartendorf volgend jaar klaar zijn, wordt de oude boerderij Sinneveld aan de Bloemendaalsestraatweg opgeheven als agrarisch bedrijf. Dan kan ook daar de onbewaakte spoorwegovergang worden gesloten.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.