Opinie | Onderzoek naar vliegveld in zee verdient een plek in regeerakkoord

© Archieffoto Ronald Goedheer

DFA Airport in Santpoort-Noord heeft informateur Hamer gevraagd het onderzoek naar een vliegveld in zee op te nemen in het regeerakkoord. Bestuursleden P. Kroon, F. Korf en R. Kooij leggen uit waarom.

DFA Airport houdt zich geruime tijd bezig met de vraag of er een luchthaven op zee moet komen. Is er een noodzaak, wat zijn de voordelen, wat levert het op en wat kost het. Zijn er voorbeelden in het buitenland waar wij van kunnen leren.

De komende jaren staat Nederland voor een groot aantal uitdagingen zoals beëindigen van de coronacrisis, het antwoord geven op het klimaatvraagstuk, het oplossen van de stikstofproblematiek, het realiseren van een enorme behoefte aan woningen, het oplossen van het vraagstuk Luchtvaart (de Luchtvaartnota 2020-2050).

Het onderzoek dat uiteindelijk was te lezen in de Quickscan Luchthaven in Zee van januari 2019 is te summier om verregaande conclusies op te baseren. Eerst na een onderzoek kunnen er conclusies worden getrokken. En waarom denken wij dat onderzoek nu zo’n goed idee is?

Met verplaatsing van start- en landingsbanen (runways) naar zee wordt de Randstad een stuk schoner. Geen geluid belastende vliegtuigen, geen stikstof vervuiling boven land. Geen fijnstof. Letterlijk een verademing voor de honderdduizenden die nu (ernstige) overlast ondervinden.

De regio Schiphol, maar ook de regio IJmond staat als het gaat om de gezondheid en welzijn van haar bewoners onder grote druk. Duurzame oplossingen voor schone lucht en stilte zijn niet voorhanden. Een rigoureuze oplossing voor de gezondheidsproblemen zou de verplaatsing van start- en landingsbanen kunnen zijn.

De infrastructuur van Schiphol blijft bestaan, zonder de banen. Dat betekent dat er in de omgeving gebouwd kan worden, o.m. woningen. Die zijn dringend nodig, vooral in de Randstad. Tot 2030 hebben we in Nederland ca. 1 miljoen (!) woningen nodig. De vrijkomende ruimte kan (volgens experts) worden aangewend voor tussen de 200.000 en 300.000 woningen.

Geluidsisolatie

De kosten voor stikstofmaatregelen op land worden lager. Er zijn geen uitgaven nodig voor extra geluidsisolatie van woningen, uitgaven die in de miljarden gaan lopen. Er zal een forse opbrengst zijn van bouwgrond rondom Schiphol City en een te verwachten waardevermeerdering van bestaande bouw. De kosten voor runways in zee kunnen niet los gezien worden van de enorme baten.

Huizenbouw, tunnelbouw, eilandbouw: grote mogelijkheden voor bedrijven en dus werkgelegenheid. Goed voor de economie op korte en lange termijn en een toonaangevend internationaal project. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vanuit zee bijna permanent vliegen, want er is nagenoeg geen overlast.

De runways op zee en het eiland dat daarvoor nodig is, kan ook gebruikt worden als een stekker-eiland voor de Energietransitie 2050.

Wij verzoeken partijen in de Tweede Kamer, in het bijzonder de partijen die aan de basis staan van een nieuw Regeerakkoord, kennis te nemen van dit idee.

Vele honderdduizenden die nu in de Randstad wonen zullen uitzien naar een leven zonder al die helaas onvermijdelijke overlast die het vliegen van en naar Schiphol nu eenmaal met zich meebrengt.

En de kosten van een onderzoek?. Die zullen wellicht enkele tientallen miljoenen bedragen. Maar dat hoeft de overheid niet alleen te dragen. Een publiek/private financiering zou heel goed denkbaar zijn. Met alle overheidssteun in deze tijd verwachten we bereidheid bij het bedrijfsleven om hieraan bij te dragen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.