Noord-Hollanders kunnen tot 7 juli provincie laten weten wat goed gaat en wat beter kan

Haarlem

„Hoe wordt uw omgeving in de toekomst ingericht? Hoe gaan we daarbij om met energietransitie, wonen, werken en recreëren? Ik vind het belangrijk om van u te weten hoe u daarover wil meepraten en samenwerken met de provincie. We horen graag welke ideeën en suggesties u daarvoor hebt. Vul daarom de vragenlijst in”, zegt Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland wil graag weten hoe inwoners de samenwerking met en communicatie van de provincie ervaren. Daarom staat er van 21 juni tot 7 juli een vragenlijst op www.noord-holland.nl/doemee. Alle inwoners van Noord-Holland kunnen laten weten wat er goed gaat en wat er beter kan.

De vragenlijst is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vragenlijst wordt ook ingevuld door leden van Gedeputeerde Staten, leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Holland. Door de antwoorden te vergelijken, wordt duidelijk wat iedereen vindt van de provinciale democratie en onderlinge samenwerking.

Commissie

Een commissie bespreekt halverwege juli de uitkomsten van de vragenlijst. Die commissie bestaat uit twee inwoners, commissaris van de Koning Arthur van Dijk, gedeputeerde Ilse Zaal, Statenleden Joyce Vastenhouw (FvD) en Lars Voskuil (PvdA) en twee ambtenaren. Deelnemend inwoner Geert-Jan Mulder zegt over de relatie tussen inwoners en overheid: „De afstand lijkt alleen maar toe te nemen. Dat is niet goed voor de democratie. Hun onvrede uiten veel mensen via sociale media in plaats van in gesprek te gaan.” In de commissie is dat anders. Daarin bespreken de leden samen hoe de provincie kan werken aan een betere samenwerking. Wat de verbeterpunten volgens de commissie zijn, wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt.

De komende jaren gaat de provincie Noord-Holland nog meer ruimte geven aan initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom wil de provincie weten of de manier waarop leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren werken, aansluit bij wat inwoners van de provincie Noord-Holland willen. Wie daar ideeën over heeft kan vanaf vandaag tot 7 juli haar of zijn mening geven via www.noord-holland.nl/doemee

Lees ook: Commissaris van de Koning doet opmerkelijke oproep richting Noord-Hollanders: ’Het zou fijn zijn als ik je begrijp en weet wat jij nodig hebt’

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.