25 Haarlemmers wonen al jaren spotgoedkoop in gemeentelijk vastgoed. Oudste huurcontract stamt uit 1969

Marlies Vording
Haarlem

Spotgoedkoop huren in de Spaarnestad. Wat voor velen als een droom klinkt, is voor 25 Haarlemse huishoudens werkelijkheid. Zij wonen al jarenlang in niet-strategisch vastgoed van de gemeente, waarvan de huurprijs ’extreem laag’ is.

Dat blijkt uit een informatienota van het stadsbestuur. De meeste huurcontracten zijn decennia geleden afgesloten. Het oudste exemplaar stamt zelfs uit 1969.

In die tijd had de gemeente het beleid om woningen aan te kopen om de stad te kunnen vernieuwen. Sommige huizen hadden op dat moment nog een huurder. Het toenmalige stadsbestuur moest de huurovereenkomsten toen van rechtswege overnemen.

’Waarbij toen al kon worden gesteld dat de huurprijs laag was’, schrijven B en W. Achterliggende gedachte was toentertijd dat huurders op eigen kosten hun woning op zouden knappen en onderhoud uit zouden voeren.

Daarnaast past de gemeente bij een deel van de huizen pas sinds 2006 indexatie toe. Voor die tijd hadden bewoners niet te maken met een jaarlijkse huurverhoging.

Om welke huizen het precies gaat, houdt de gemeente geheim. Ook is het niet duidelijk hoe hoog de maandelijkse huur van de 25 bewoners is. Volgens B en W staat de prijs niet in verhouding met de geldende marktconforme huurprijs.

Haarlem is wettelijk niet bevoegd om de huren te verhogen naar een marktconforme prijs. Dat kan pas als een nieuw huurcontract wordt afgesloten. Er zit niet veel anders op dan wachten tot de huurders uit eigen beweging vertrekken.

Niet-strategisch vastgoed

In Haarlem staan ongeveer honderd panden die het stadsbestuur tot ’niet-strategisch vastgoed’ rekent. Dat betekent dat de gebouwen geen maatschappelijke functie hebben. Het college is bezig om de panden van de hand te doen. In januari zijn er zeven tegelijkertijd verkocht als ’bundel’.

Daarnaast heeft de gemeente zo’n driehonderd panden die tot de categorie ’strategisch vastgoed’ behoren. Gebruikers, bijvoorbeeld verenigingen, betalen daar een kostprijsdekkende huur voor.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.