Alarm over jeugdzorg in IJmond in 2019

Velsen

De jeugdbescherming in de IJmond en de reclassering voor jonge IJmonders dreigen binnenkort in de knel te komen. De uitvoerende instellingen Jeugd- en Gezinsbeschermers, de William Schrikker stichting en het Leger des Heils - tot eind dit jaar actief in deze contreien - zijn vooralsnog niet van plan opnieuw in zee te gaan met de IJmondgemeenten.

De gemeenten willen voor 2019 gezamenlijk jeugdbescherming en -reclassering inkopen. Maar voor de IJmond hebben zich nog geen gegadigden ingeschreven, melden B en W van Velsen.

Burgemeester Frank Dales en zijn collegegenoten betreuren de gang van zaken.

’De continuïteit van zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen staat voorop. Wij gaan in gesprek met de instellingen die jeugdbescherming en -reclassering uitvoeren, om de ontstane situatie te doorbreken’, staat in een bericht van B en W van Velsen te lezen.

Het Velsense college stelt dat na 31 december van dit jaar mogelijk een probleem ontstaat. Vonnissen van kinderrechters kunnen dan wellicht (deels) niet meer worden uitgevoerd.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.