Ook Velsen tegen akkoord sociale werkplaatsen

Velsen

De gemeenteraad van Velsen vreest de gevolgen van de veranderingen bij de sociale werkvoorziening. Vanavond neemt de raad unaniem een motie aan die het college van burgemeester en wethouders oproept niet in te stemmen met het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten onlangs met het kabinet sloot.

De VNG maakte eerder deze week al bekend dat akkoord toch te willen openbreken omdat nagenoeg alle gemeenten vinden dat er veel te weinig geld beschikbaar komt voor de vernieuwde sociale werkvoorziening. In het bestuursakkoord is afgesproken dat lagere overheden extra uitvoeringstaken krijgen. Zo worden de sociale werkvoorziening en de Wajong-regeling een uitvoeringstaak van gemeenten.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.