Raad Zandvoort massaal achter begroting

Dagjesmensen die naar Zandvoort willen, gaan mogelijk zomers meer en 's winters minder parkeergeld betalen. foto ANP

Dagjesmensen die naar Zandvoort willen, gaan mogelijk zomers meer en 's winters minder parkeergeld betalen. foto ANP

Dimitri Walbeek
Zandvoort

De Zandvoortse gemeenteraad staat massaal achter de begroting voor komend jaar. Alleen de driekoppige VVD-fractie stemde maandagavond tegen.

VVD-fractievoorzitter Belinda Göransson: ,,Hier wensen we geen verantwoordelijkheid voor te nemen.’’ PvdA-raadslid Gert Toonen stemde voor, maar noemt de financiële onderbouwing van de begroting ’boterzacht.’ Dat moet volgens hem een stuk beter zijn tijdens de Voorjaarsnota.

Om de schuldpositie van de gemeente beter te maken, heeft een meerderheid van de raad het college van B en W in een motie opgeroepen onderzoek te doen naar de verkoop van gemeentelijke gebouwen. Ook wil de gemeenteraad, opnieuw zonder de VVD-fractie, kijken of grond van de gemeente kan worden verkocht. Opbrengsten zijn hard nodig, zo stellen zij, voor behoud van en renovatie van verenigingsgebouw De Krocht, renovatie van het Wim Gertenbach College en de Blauwe Tram.

Mariaschool

Voorbeeld van een te verkopen gebouw is de voormalige Mariaschool. Een ander plan is het verkopen van een parkeerplaats aan het Ingenieur Friedhoffplein.

Een meerderheid van de raad heeft er ook voor gekozen te onderzoeken of de VVV in een ander pand kan worden ondergebracht. De gemeente betaalt de huur van 43.000 euro aan de Bakkerstraat en dat vinden partijen te gortig. Als het toeristisch bureau in een gemeentepand kan worden ondergebracht, levert dit een besparing op.

Parkeren

De voltallige raad, weer uitgezonderd de VVD, heeft ook ingestemd met een motie van het CDA om het parkeren in de winter mogelijk goedkoper te maken op met name de boulevards. B en W wordt gevraagd begin 2015 met een plan te komen. Een tariefverhoging in de zomermaanden kan een lager wintertarief opleveren zonder dat de gemeente inkomsten verliest.

De PvdA kreeg genoeg steun voor een motie om het Fonds Cultuur en Initiatieven (10.000 euro per jaar) niet te schrappen. De VVD ving bot door twee moties afgewezen te zien worden. De liberalen wilden het budget voor computers voor raadsleden schrappen (ruim 10.000 euro), maar daar wilde de meerderheid niet aan. Een motie om spreektijd in te voeren in de raad haalde het ook niet. De begrotingsvergadering duurde drie avonden en dat vindt de VVD te gortig. Opmerkelijk was wel dat raadslid Eg Poster (Ouderen Partij Zandvoort) als enige van de coalitiepartijen voor stemde.

Crisis

Aan het slot van de drie avonden vergaderen leek het ook dat niet alleen de begroting, maar ook de politieke crisis in het dorp weer voor een jaar is aangenomen. De VVD diende een motie Bestuurlijke Crisis in naar aanleiding van het besluit van wethouderskandidaat Ted Blesgraaf om zich terug te trekken.

Hij zou Han Cohen opvolgen voor de Ouderen Partij Zandvoort, maar kreeg dusdanig beledigende mails van een partijgenoot dat hij afzag van de functie. De bespreking van de motie liet zien dat de verhoudingen tussen de coalitie en de oppositie ernstig verstoord blijven. De oppositie verwijt dat de coalitie geen debat wil voeren, andersom zegt de Ouderen Partij dat de VVD ’schade toebrengt aan personen en de politiek.’ Raadslid Liselot de Jong noemde de motie ’verwerpelijk.’ Daarmee raakte ze blijkbaar een snaar bij anderen die riepen dat de Ouderen Partij ’in de spiegel moest kijken.’

Meer nieuws uit YC

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.