Minder aantal schepen op bezoek, wel groter

Pieter van Hove
Regio

Het aantal schepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2014 bedroeg 7.486 tegenover 7.596 in 2013.

Dit lagere aantal wordt veroorzaakt door de toename van de gemiddelde grootte van de schepen. In totaal bezochten 126 zeecruises Amsterdam, tegenover 137 in 2013. De riviercruisemarkt steeg opnieuw met 1.685 bezoeken aan Amsterdam ten opzichte van 1.483 een jaar eerder.

Voor Velsen was het afgelopen jaar positief gezien een stijging van de overslag. Het Havenbedrijf Amsterdam heeft vorig jaar een omzet gemaakt van 142,4 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van de 139,2 miloen een jaar daarvoor.

De belangrijkste inkomsten voor het havenbedrijf komen uit zeehavengeld, dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven en verhuur van terreinen. De inkomsten uit zeehavengeld bedroegen in 2014 50,4 miljoen (tegen 50,6 miljoen euro in 2013), de inkomsten uit binnenhavengeld was 6,4 miljoen euro (in 2013 bedroeg dit 5,6 miljoen euro). De inkomsten uit huur, erfpacht en kadegelden in 2014 waren 74,2 miljoen euro (in 2013 70,8 miljoen euro).

President-directeur Dertje Meijer sprak over een ’goed resultaat’.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.