Velsen: geen initiatief opvang

Floris Noort
Velsen

Vanuit de gemeente Velsen wordt vooralsnog geen actie ondernomen vluchtelingen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen stelt zich vooralsnog afwachtend op.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het college zich 'bewust van de nieuwe instroom van vluchtelingen en laat het leed dat hiermee gepaard gaat ze niet onberoerd'.

Ook is het college 'zich bewust van het feit dat Centraal orgaan Opvang Asielzoeker (COA) extra plaatsen nodig heeft voor opvang en begeleiding van de vluchtelingen die momenteel in Nederland asiel aanvragen'. Maar er is vooralsnog dus geen actie ondernomen om uit eigen beweging opvangruimte aan te bieden. Volgens de woordvoerder is de gemeente ook nog niet rechtstreeks door het COA benaderd met een dergelijk verzoek.

Door de grote instroom van vluchtelingen is het COA naarstig op zoek naar tijdelijke opvang in bijvoorbeeld recreatieparken of andere locaties waar op korte termijn en zonder dat hiervoor grote financiële investeringen nodig zijn, opvang geregeld kan worden voor enkele honderden vluchtelingen.

Marinehospitaal

Volgens het COA zou het hierbij voorlopig gaan om opvang voor1 tot 2 jaar. Diverse gemeenten hebben COA inmiddels benaderd om aan te geven dat ze ruimte bieden voor opvang.

De gemeente Velsen onderneemt op dit moment zelf in ieder geval geen initiatieven in die richting. Mogelijke opvangruimtes zouden kunnen zijn het leegstaande Marinehospitaal aan de Driehuizerkerkweg of het leegstaande voormalige verpleeghuis Velserduin. De gemeente geeft echter aan nog geen concrete afwegingen gemaakt of en zo ja welke locaties mogelijk geschikt zouden kunnen zijn.

Mocht een verzoek van COA binnenkomen is het college wel bereid dit met de gemeenteraad te bespreken.

Het COA doet  geen mededelingen over locaties, zegt een woordvoerder. ,,De regie ligt bij de gemeente.''

Die moet zorgen voor bestuurlijk draagvlak. Zonder draagvlak komt er geen opvang. Gemiddeld duurt het tussen de zes tot negen maanden voordat er een locatie open kan gaan.'' Op leegstaande kantoorgebouwen zit het COA niet te wachten. ,,We richten ons op leegstaande kazernes, verzorgingshuizen, gevangenissen en vakantieparken. Het gaat erom dat we snel ruimten beschikbaar hebben, we moeten snel handelen.''

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.