Uitleg voordeel garantiebanen aan directeuren

Pieter van Hove
IJmuiden

Waarom het leuk is om mensen met een arbeidsbeperking in je bedrijf op te nemen? Velsens wethouder Arjen Verkaik hoeft niet lang over deze vraag na te denken. ,,Omdat het heel veel voordelen biedt. Ook voor de werknemer. De sfeer verbetert zienderogen. Deze groep mensen is heel belangrijk. Bovendien krijgen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veel meer zelfwaarde. Hun prestaties stijgen met sprongen.’’

De wethouder hoopt aanstaande woensdag 22 april directeuren en vertegenwoordigers van de ondernemingen uit de IJmond-regio tijdens de Werktop IJmond ervan te overtuigen meer aandacht te besteden aan deze doelgroep. De ontmoeting in het congrescentrum van Tata Steel staat geheel in het teken van de Participatiewet die met ingang van 1 januari is ingegaan. Mensen met een arbeidsbeperking deden voorheen een beroep op de Wet sociale werkvoorziening of de Wajong, nu vallen zij onder de Participatiewet. De komende jaren zullen zij instromen op de reguliere arbeidsmarkt.

Tot 2026 staan werkgevers in Nederland garant voor landelijk 125 duizend extra banen voor deze groep (zoals tussen het Rijk en de sociale partners in het Sociaal Akkoord afgesproken).

De regio IJmond moet tot en met 2016 133 mensen met een verstandelijke beperking onderdak bieden: 85 bij het bedrijfsleven en 48 personen bij de overheid (waaronder ook scholen en dergelijke). De ervaring van Verkaik is dat bij veel ondernemers nog veel huiver bestaat om mensen van deze groep in te zetten. ,,Geheel ten onrechte. Bij veel bedrijven zijn nog werkplaatsen, of kunnen die gecreëerd worden. Ik denk bij voorbeeld aan een lasser die hoogwaardige arbeid verricht. Laat hem na afloop van een lasklus niet zelf alles opruimen. Dat is inefficiënt. Dat werk kan door iemand met afstand tot de arbeidsmarkt worden gedaan.’’

In de praktijk zal het als volgt gaan: een werkgever die op zoek is naar een dergelijke persoon, neemt contact op met IJmond Werkt!. Die zorgt voor (her-) plaatsing van iemand met een verstandelijke beperking, eventueel gekoppeld aan een begeleider. Deze organisatie bepaalt ook de loonwaarde van de werknemer, bijvoorbeeld zo’n 60 procent van het minimumloon. De werkgever betaalt dan 60 procent van het minimumloon en de gemeente is goed voor de resterende 40 procent.

De voetbalvereniging Telstar heeft de nodige ervaring met dergelijke garantiebanen. Vandaar dat financieel directeur Steef Hammerstein tekst en uitleg komt geven over zijn ervaringen. Daarnaast komt onder andere aan de orde wat de overheid doet voor bedrijven die zich inzetten om extra banen te realiseren. Maar ook wat er gebeurt wanneer er niet extra banen bijkomen. Wanneer niet aan de banenafspraak wordt voldaan, zal een wettelijk quotum worden opgelegd. Mogelijk volgt een boete voor het bedrijfsleven.

Maar zo ver is het nog niet. De Werktop van woensdag gaat voornamelijk over de vragen waar werkgevers voor komen te staan en wat zij kunnen bijdragen aan het slagen van de Participatiewet. Aanmelden voor de bijeenkomst, die duurt van 17.00 tot 21 uur, kan via werktop@regioijmond.net.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.