Wonen in Seaport Marina wordt gedoogd

Een kleine veertig mensen woont permanent op een boot in de zeejachthaven. Archieffoto United Photos

Een kleine veertig mensen woont permanent op een boot in de zeejachthaven. Archieffoto United Photos

Marieke de Kok
IJmuiden aan Zee

Het mag niet, maar het gebeurt wel. Wonen in zeejachthaven Seaport Marina wordt door de gemeente Velsen oogluikend toegestaan. Handhaving heeft geen prioriteit.

Zeker een kleine veertig boten in de jachthaven worden permanent bewoond, weet gemeente Velsen. De eigenaren kwamen namelijk naar het stadhuis om zich officieel in te laten schrijven. Ze kregen een kadastercijfer toegewezen en sindsdien verschijnt post van de overheid - belastingaanslagen, boetes of een stempas - op het opgegeven adres in de jachthaven.

Vreemd, want officieel mag je helemaal niet wonen in de haven. Het gebied heeft namelijk niet de bestemming wonen. Net als wonen in een vakantiewoning, is wonen op een boot niet de bedoeling.

Focus

Het illegaal bewonen van zo’n boot wordt echter niet aangepakt. ,,Handhaving van illegale bewoning in het havengebied heeft prioriteit’’, legt Velsen desgevraagd uit. ,,De focus ligt daarbij momenteel op handhaving van panden en niet op boten.’’

Als reden geeft Velsen veiligheid aan. ,,Bedrijfspanden zijn niet ingericht voor het gebruik als woning en liggen in een industriegebied wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het veiligheidsrisico van bewoning van een boot wordt lager ingeschat omdat het gebruik als recreatief verblijf in de functie van een plezierjacht ligt besloten.’’

Veertig

In de haven zijn een veertigtal gevallen bekend waarbij mensen wonen in bedrijfspanden of brand- en bouwvoorschriften niet worden nageleefd door de eigenaren. Al deze gevallen zijn inmiddels in behandeling, meldt Velsen.

De 37 mensen die in Seaport Marina wonen, hoeven niet bang te zijn voor gemeentelijke controleurs of boetes. Want sinds de opening is permanente bewoning nog nooit afgestraft, weet een woordvoerder van de haven te vertellen.

Lastig

,,Ik werk hier nu veertien jaar en in die tijd is het nog nooit anders geweest; de gemeente gedoogt het. Sinds kort zijn er zelfs aparte kadastrale nummers. Voor ons heel fijn, want anders staat iedereen op het adres van het havenkantoor ingeschreven. En dat is erg lastig als er bijvoorbeeld deurwaarders langs komen.’’

Het leeuwendeel van de bootbewoners woont er tijdelijk vanwege een verbouwing of echtscheiding bijvoorbeeld. Nog geen hand vol woont er meerdere jaren. Wie permanent op zijn boot woont, betaalt een speciale bewonerstoeslag aan Seaport Marina. ,,Wij volgen het beleid van de gemeente. Als die zou gaan handhaven, zouden wij het ook niet meer toestaan.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.