Subsidie sportclubs wordt gehalveerd

velsen

De subsidies voor sportverenigingen in Velsen wordt vanaf 2012 gehalveerd. Dat voorstel doen B en W van Velsen in de begroting 2011. ,,We gaat niet alle subsidies zomaar halveren, want het is niet ons doel om sportclubs te laten omvallen'', aldus D66V-wethouder Annette Baerveldt van sportzaken.

B en W zijn in de begroting voor 2011, maar ook voor latere jaren op zoek gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden. Het halveren van de sportsubsidies moet wat hen betreft in 2012 ingaan. De verenigingen hebben dan tijd om zich daarop in te stellen. Of deze halvering van subsidies doorgaat, beslist de gemeenteraad op 4 november als de begroting 2011 wordt vastgesteld.

Het voorstel van B en W is om wel de totale subsidie van 100.000 euro te halveren, maar het gemeentelijk beleid om inwoners vooral te laten sporten mag daar niet door in de knel komen. ,,We hebben alle begrotingsposten bekeken op zoek naar bezuinigingen. De voorstellen die we nu doen moeten zonder al te veel pijn kunnen worden doorgevoerd'', aldus Baerveldt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.