Velserbroekers verontrust over zes 'linke' kruisingen

Op de kruising van het Zwanebloemnplantsoen met de Floraronde is een gedenkteken geplaatst voor Anthony Stokman.

Carlo Nijveen
Velserbroek

Op zes kruispunten in Velserbroek schiet de verkeersveiligheid ernstig tekort. Dat is de uitkomst van een enquête waaraan zo’n vierhonderd Velserbroekers hebben deelgenomen.

Het gaat om kruisingen van wegen met vrijliggende fietspaden. Ook het kruispunt Zwanebloemplantsoen-Floraronde - waarop zich drie jaar geleden een fatale botsing voordeed - wordt genoemd. Daar zou sprake zijn een onoverzichtelijke situatie.

Het ongeval op het kruispunt van het Zwanebloemplantsoen met de Floraronde kostte Anthony Stokman uit Haarlem het leven. Nabestaanden van hem hebben daar afgelopen weekeinde een gedenktegel onthuld. Anthony’s ouders dringen al langere tijd aan op veiligheidsmaatregelen op de kruising waar hun zoon werd aangereden.

Vooral de Velserbroekse Dreef komt er in het verkeersveiligheidsonderzoek niet goed af. Op de kruispunten met de Dammersboog, de Langemaad, het Zon Bastion en het Maan Bastion laat de veiligheid volgens de geënquêteerden om uiteenlopende redenen te wensen over.

Zo zouden automobilisten vaak te hard op de kruising Velserbroekse Dreef-Dammersboog af komen rijden en zou er bij het kruispunt Velserbroekse Dreef-Maan Bastion onduidelijkheid zijn over de voorrangsregels.

Ook de kruising van de Westbroekerweg met het Zeilpad wordt gezien als een knelpunt, omdat fietsers daar géén voorrang krijgen. Het onderzoeks- en adviesbureau dat de enquête uitvoerde, DTV Consultants, komt na de zomer met aanbevelingen. De gemeente Velsen gaat daarna bekijken of en zo ja: op welke kruisingen maatregelen worden genomen, aldus een woordvoerster.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.