Bodem in groenstrook achter De Noostraat vervuild

Susanne Moerkerk
IJmuiden

Uit bodemonderzoek in de groenstrook bij de De Noostraat / De Pagterstraat in IJmuiden blijkt dat de grond daar vervuild is met zware metalen (zink en lood) en PCB’s (polychloorbifenyl, zeer giftige organische chloorverbindingen).

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Woningbedrijf Velsen en de gemeente, omdat de corporatie de portiekflats aan de noordkant van de De Noostraat in 2016 ’ingrijpend wil renoveren’. De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding voor nieuw onderzoek, middels handmatige boringen, in de grond naast de betreffende groenstrook.

Geen zorgen

Volgens het college van burgemeester en wethouders hoeven de bewoners zich geen grote zorgen te maken, ze hebben allemaal een brief ontvangen over de resultaten van het onderzoek. Ook is er een risicobeoordeling gemaakt waaruit blijkt dat er ’nauwelijks risico is voor de gezondheid, tenzij er sprake is van langdurige blootstelling aan verontreinigde grond’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Die blootstelling volgt uit het eten van vervuilde grond. Groenten uit eigen tuin kunnen volgens het college nog gewoon gegeten worden, omdat ’er pas sprake van langdurige blootstelling als het deel van de tuin waar de groenten worden gekweekt groter is dan 200 m2 en meer dan 50 procent van de groenten uit dit deel van de tuin wordt gehaald.’ De tuinen zijn daar gemiddeld tussen de 65 m2 en 85 m2, wat de kans op langdurige blootstelling verkleind.

Saneringskosten

De resultaten van het vervolgonderzoek worden half mei verwacht. Als blijkt dat de grond gesaneerd moet worden, komen deze kosten op het bord van de gemeente terecht. De gemeente en het woningbedrijf hebben bij de verzelfstandiging van de corporatie afgesproken dat de gemeente financieel verantwoordelijk is voor onderzoek en eventuele sanering van het gebied.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.