Tata Steel IJmuiden: programma Duurzame Winst voor investeringen

Pieter van Hove
IJmuiden

Staalbedrijf Tata Steel IJmuiden wil zijn winstgevendheid verder verhogen.

Het geld is bestemd voor nieuwe investeringen in de vestiging. Het programma Duurzame Winst moet leiden tot een combinatie van het verlagen van de kosten per ton staal, het verbeteren van de service, het verhogen van de kwaliteit en het blijven ontwikkelingen van nieuwe producten, aldus directeur Hans van den Berg in het personeelsblad OverStaal.

De afgelopen tijd is achter de schermen gewerkt aan verschillende projecten om de plannen te verwezenlijken.

Bij de staalfabriek bij voorbeeld zijn 700 projecten benoemd die worden uitgevoerd. Precieze details over het programma wil een woordvoerder van Tata Steel niet geven uit concurrentieoverwegingen. Wel is duidelijk dat automatisering en IT een belangrijke rol spelen in het geheel.

Hiervoor gaat het staalbedrijf op zoek naar partners op dit gebied. Alle Tata Steel-vestigingen in Europa boekten het eerste kwartaal van dit boekjaar (april tot en met juni) winst. Het Ebitda-resultaat (inkomsten voor aftrek van rente, belasting en afschrijvingen) kwam uit op omgerekend 109 miljoen euro. Het kwartaal daarvoor liet Tata Steel Europe nog rode cijfers zien.

Het gesprek van de dag in IJmuiden gaat evenwel niet over de goede resultaten, maar over een mogelijke fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Vakbonden en de ondernemingsraden zijn bang dat Tata Steel IJmuiden haar onafhankelijkheid verliest. Nog afgezien van het verlies van duizenden arbeidsplaatsen die daarmee gepaard kunnen gaan.

Overeind

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei donderdag bij een EU-ministerraad over de staalindustrie dat Tata Steel Nederland onder alle omstandigheden overeind moet blijven. Kamp zegt regelmatig te spreken met bestuurders van het staalconcern. Onlangs is een delegatie van het Indiase moederconcern in Den Haag geweest.

,,Tata Steel bekijkt hoe de Europese capaciteit kan worden herschikt en waar het Europese hoofdkantoor komt”, aldus Kamp. Tata Europa zetelt nu in Londen. ,,Die besluiten liggen bij Tata Steel. Maar ik wil ze natuurlijk wel graag beïnvloeden. De regering laat niet na onder de aandacht te brengen dat Tata Nederland het meest efficiënte, innovatieve bedrijf is met een zeer gunstige ligging." Of Den Haag onderhandelt over IJmuiden als Europese hoofdvestiging laat hij in het midden.

De EU-ministers hebben grote zorgen over de sector, die wordt bedreigd door de verkoop onder de kostprijs (‘dumping’) van staal door met name China. Volgens Kamp zouden hier versneld maatregelen tegen moeten worden genomen.Over welke stappen de beste zijn, is de EU echter verdeeld.

De meeste lidstaten willen krachtige maatregelen, zoals boetes, maar een minderheid, waaronder Nederland, houdt die tegen omdat ze protectionistisch zouden zijn. Kamp zei donderdag wel ’op grond van feiten’ bereid te zijn zijn positie ’bij te sturen’ om uit de impasse te komen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.