Op naar de 65 procent gescheiden huisvuil

GFT afval tikt lekker aan in het percentage omdat het een hoog soortelijk gewicht heeft. Archieffoto

Friso Bos
Velsen

HVC en de gemeente Velsen werken dit jaar maatregelen uit om in de nabije toekomst nog beter gescheiden afval in te zamelen. Doel is dit jaar nog op 65 procent materiaalhergebruik te komen (bij laagbouwwoningen). Nu ligt dat percentage rond de 46 procent.

Mensen moeten worden gestimuleerd om meer grof huishoudelijk afval te brengen naar het afvalbrengstation in plaats van het thuis te laten ophalen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het afschaffen van de betaling voor het storten van afval.

Ook willen HVC en Velsen een onderzoek opzetten naar inzameling van herbruikbare goederen die in een kringloopwinkel verkocht kunnen worden. Bij de afvalbrengstations zou een extra container kunnen worden geplaatst speciaal voor spullen die nog goed te gebruiken zijn. Ook mogelijk; herbruikbare spullen ophalen bij de mensen thuis.

Gedacht wordt aan nieuwe inzamelmethoden bij laagbouw. Daarbij kan bijvoorbeeld de grijze bak minder vaak worden opgehaald terwijl huishoudens er een bak voor plastic en eentje voor oud papier erbij krijgen. Er zijn daarvoor vier verschillende scenario’s beschikbaar. Het moet nog duidelijk worden welke het meest geschikt is in Velsen. De verschillen zitten hem vooral in ophaal frequentie van de grijze bakken.

Naast de nieuwe maatregel blijft het volgens HVC belangrijk om het scheiden van groente- fruit- en tuinafval te verbeteren. Die fractie in de totale afvalstroom heeft immers een hoog soortelijk gewicht dus dat tikt in de percentages naar gewicht lekker aan.

Het introduceren van een Container Management Systeem is nog even uitgesteld totdat een keus is gemaakt voor een eventueel andere inzamelmethode. Zo’n systeem werkt met chips die op de klikobakken moeten worden geplakt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.