Tata Steel: van milieu-installatie tot auto

Pieter van Hove
IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden is de sloop gestart van de zogenaamde Elektrofilterinstallatie. Het 48 meter hoge, 32 meter brede en 23 meter lange Elektrofilter is de voormalige milieu-installatie voor het afvangen van stof uit de Sinterfabriek.

Met de komst van de Doekfilterinstallatie voor de Sinterfabriek, die eind vorig jaar volledig in gebruik is genomen, was het Elektrofilter overbodig geworden. De sloop zal begin volgend jaar gereed zijn. In het voorjaar volgt dan de sloop van de zogenaamde Hoge Druk Wasser, die voor de komst van de Doekfilterinstallatie de rookgassen van de Sinterfabriek reinigde.

Na te zijn gesloopt, wordt het staal uit beide installaties in de Oxystaalfabriek in IJmuiden gerecycled, waarna er weer gloednieuwe staalproducten van kunnen worden gemaakt, van auto’s tot windmolens. In totaal gaat het om zo’n 900 tot 1.200 ton schrot dat wordt gerecycled.

Kringloop

,,Bij Tata Steel in IJmuiden streven we ernaar om zoveel mogelijk een gesloten kringloop te creëren waar het gaat om de grondstoffen en materialen die we gebruiken voor onze productieprocessen”, aldus Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel bij Tata Steel in IJmuiden. ,,Maar liefst 98% van de bijproducten van onze processen wordt heringezet. Voorbeelden daarvan zijn de oxides die van de plakken staal worden gehaald en terug naar de Sinterfabriek gaan en het kooksgas dat wordt gebruikt om de plakkenovens in de Warmbandwalserij te stoken. Ook het staal van overbodig geworden gebouwen en installaties wordt bij Tata Steel weer gerecycled.”

Circulaire economie

Staal is bij uitstek een materiaal dat past in een circulaire economie. Staal kan voor 100% worden gerecycled, zonder dat daarbij kwaliteitsverlies optreedt. Sterker nog, door legeringen toe te voegen kun je er zelfs een hogere kwaliteit staal van maken. Bij Tata Steel wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton staal gerecycled.

Minder uitstoot fijn stof

De Doekfilterinstallatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid fijn stof, dioxines en zware metalen in de uitstoot van de Sinterfabriek met minimaal 75% vermindert ten opzichte van de vorige milieu-installaties, de Elektrofilterinstallatie en de Hoge Druk Wasser. In 2013 is met name daardoor de uitstoot van fijn stof vanaf de site van Tata Steel in IJmuiden met 11% gedaald ten opzichte van 2012.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.