Halfweg bijna klaar voor eerste partnerkeuze

Burgemeester Heiliegers© United Photos/paul Vreeker

Richard Stekelenburg
Halfweg

Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil in maart al drie tot vier kandidaat- fusiepartners doorstrepen. De bedoeling is om vervolgens met twee, hooguit drie kandidaten nadere gesprekken te voeren om vlak voor de zomer uit te komen op één kandidaat.

,,Het kost gewoon heel veel ambtelijke capaciteit om deze verkenningen uit te voeren’’, legt burgemeester Pieter Heiliegers uit. ,,Niet alleen ons maar ook de kandidaat-fusiepartners. Uit de diverse gesprekken die we hebben gevoerd kwam daarom eigenlijk het verzoek om vooral wat eerder al een eerste selectie te maken.’’

De afgelopen weken zaten Heiliegers en zijn delegatie zes keer om tafel met de hoogste vertegenwoordigers van Amsterdam, Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer, Heemstede en Bloemendaal.

Op burgemeesters- dan wel loco-burgemeestersniveau dus. Burgemeester Bernt Schneiders, die naast Haarlem sinds kort tijdelijk ook burgemeester van Bloemendaal is, vertegenwoordigt in deze Bloemendaal. Al was hij voor het gesprek met Heiliegers verhinderd, zodat uiteindelijk wethouder Nico Heijink aan tafel zat. Loco-burgemeester Jack van der Hoek verdedigt de kandidatuur van Haarlem.

'Goeie gesprekken'

Goeie gesprekken waren het, zegt Heiliegers. ,,Je merkt dat de andere gemeenten zich enorm goed op de hoogte hebben gesteld hebben over wat er in ons gebied speelt. Wij van onze kant hebben - wat ik noem - ’maatwerkvragen’ neergelegd.’’

Die ’vragen op maat’ kwamen niet in de laatst plaatst voort uit de nodige reserves die er óók bestaan richting de diverse kandidaten. Heiliegers geeft voorbeelden: ,,Haarlemmermeer heeft een heel andere houding ten opzichte van Schiphol dan wij. Hoe denkt Haarlemmermeer om te gaan met de overlast die hier wordt ervaren van de luchthaven?’’

Een ander voorbeeld, Amsterdam: ,,In hoeverre kan zo’n grote gemeente maatwerk leveren voor de specifieke wensen die wij namens onze inwoners hebben? Anders gezegd: ga je bij een fusie met zo’n grote stad niet volledig op in grote geheel?’’

Om even de verhoudingen te schetsen: de gemeentebegroting van Haarlemmerliede is iets meer dan 10 miljoen euro. Zo’n bedrag is een restpostje op de Amsterdamse begroting van 6 miljard euro.

’Kleiner niet beter’

,,Dat wil tegelijkertijd niet zeggen dat een fusie met een kleine gemeente alleen maar voordelen heeft. Bloemendaal is nog steeds een stuk groter dan wij, maar kent natuurlijk helemaal niet de grootstedelijke problematiek die wij hier hebben: met Schiphol, het Noordzeekanaal en een voor de hele regio belangrijk wegennet.’’

,,Wat ik wel merk, en dat geldt voor alle zes gemeenten: dat besef over wat een mogelijke gebiedsuitbreiding betekent, is er volop bij de mogelijke fusiepartners. Haarlemmermeer snapt dat het een Noordzeekanaalgemeente zou gaan worden. Velsen begrijpt dat het straks Schipholgemeente zou zijn. Wat dat betreft is de keuze er met deze gesprekken niet direct eenvoudiger op geworden. Sterker: ik had vóór deze gesprekken een duidelijker indeling van geschikte en minder geschikte kandidaten in mijn hoofd dan nu.’’

Rondtoer

Half januari neemt Heiliegers zijn collega’s nog een keer mee op rondtoer per bus door Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude en Penningsveer. En dan is het de beurt aan de huwelijkskandidaten om hun intenties op papier te zetten. De deadline voor deze ’Position Papers’ - maar noem ze gerust liefdesverklaringen - is 15 februari.

Kort daarop zal vervolgens de eerste schifting worden gemaakt. Vlak voor kerst is intern met de daarvoor benoemde klankbordgroep gesproken over de vraag in hoeverre deze eerste schifting een aangelegenheid is voor politiek debat.

Dat wordt het wel én niet. Op 10 maart zal de Commissie Raadsvoorbereiding een openbare vergadering houden om de keuze te bespreken. Tot een raadsbesluit zal dat vervolgens niet leiden. Heiliegers: ,,Dat besluit komt bij de keuze voor de uiteindelijk beoogde fusiepartner voor de zomer.’’

Meer nieuws uit YC

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.