Hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling in Kennemerland schiet tekort

Foto ANP

Carlo Nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl
IJmond

De hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling in Velsen, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer en omliggende plaatsen schiet ernstig tekort. Het regionale advies- en meldpunt in Kennemerland presteert namelijk ver onder de maat, hebben de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg na een kwaliteitsonderzoek vastgesteld.

De twee ’waakhonden’ legden de organisatie waaronder het advies- en meldpunt valt, Veilig Thuis Kennemerland, in oktober 2015 onder de loep. Zij constateerden onder meer dat een vertrouwensarts niet continu - zeven dagen per week, 24 uur per dag - bereikbaar is. Professionele medewerkers hebben ook niet altijd een ’actueel beeld’ van de veiligheid van alle gezinsleden en huishoudens, aldus de inspecties. Veilig Thuis Kennemerland beschikt daarnaast niet over voldoende (geschoold) personeel en materieel, ontdekten de diensten eveneens.

Bij het onderzoek door de inspecties voldeed Veilig Thuis Kennemerland slechts aan 12 van de 24 kwaliteitseisen. De organisatie moet uiterlijk over drie weken - vóór 21 maart - een zogenoemd verbeterplan op tafel leggen, met concrete maatregelen en termijnen. Ook verwachten de inspecties dat Veilig Thuis intern onderzoek doet, om na te gaan of de door de diensten gesignaleerde knelpunten zijn opgelost. Daarover willen de inspecties vóór 1 juni een rapportage krijgen. De diensten laten weten dat zij (onverwacht) toetsen of de gewenste verbeteringen zijn of worden doorgevoerd.

Veilig Thuis Kennemerland laat weten inmiddels een aantal problemen te hebben verholpen. De organisatie stelt dat voor hulpbehoevenden tijdens kantooruren - tussen 8.00 en 20.00 uur -’voldoende formatie vertrouwensarts’ beschikbaar is. De kantooruren zijn onlangs verruimd. De diverse professionele medewerkers houden onderling contact over de veiligheid van cliënten en er zou ook een scholingsaanpak in gang zijn gezet, waarvoor extra geld kan worden vrijgemaakt. Een wachtlijst voor zogenoemde minder urgente meldingen bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling zou inmiddels zijn weggewerkt. Veilig Thuis Kennemerland zegt momenteel te voldoen aan 22 van de 24 kwaliteitseisen. Het door de inspecties gesignaleerde knelpunt dat er in deze contreien niet continu een vertrouwensarts beschikbaar kan zijn, is een probleem dat volgens de organisatie alleen landelijk kan worden opgelost.

De gemeente Velsen vindt dat Veilig Thuis Kennemerland ’goede slagen’ heeft gemaakt en toont vertrouwen in de aanpak. Velsen zegt wel een vinger aan de pols te houden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.