Geen extra geld voor Kunstcentrum Velsen, faillissement dreigt

Ivo Laan
IJmuiden

Het net sluit zich bijna rond het Kunstencentrum Velsen in IJmuiden. Het college van b en w heeft onvoldoende vertrouwen in het herstelplan dat de afgelopen twee weken is opgesteld en weigert extra geld uit te trekken. Het centrum heeft een eenmalige bijdrage van drie ton en een jaarlijkse investering van 70.000 euro nodig om een dreigend faillissement af te wenden.

Het collegebesluit staat in het raadsvoorstel van het college dat donderdag wordt besproken met de raad.

Voordat het zover komt, moet de raad zich nog buigen over het voorstel. Het is de laatste strohalm voor het Kunstencentrum dat anders waarschijnlijk failliet gaat.

Eind juni kreeg het Kunstencentrum nog twee weken respijt en een bedrag van 55.000 euro om een herstelplan te maken.

Dat is nu ingeleverd bij het college. Een externe toezichthouder adviseerde het college over het herstelplan en heeft geoordeeld dat het onvoldoende vertrouwen biedt.

Bestuursvoorzitter Sascha Baggerman voorspelt dat deze stap van het college leidt tot een faillissement. ,,En wat dan? Het college heeft nog niet nagedacht over wat er dan moet gebeuren.’’ Het college heeft wel steeds gezegd dat ze de cultuureducatie in stand wil laten.

,,Maar hoe is nog helemaal niet duidelijk’’, zegt Baggerman.

Ook het college onderkent dit. Er is een bedrag van bijna 238.000 euro voor cultuureducatie maar als een andere partij dit gaat organiseren kan dat wel eens duurder uitpakken. ‘Een risico kan zijn dat een alternatieve wijze om de activiteiten te borgen dit resterende budget overschrijdt’, aldus het raadsvoorstel.

Lees ook: Faillissement dreigt voor Kunstencentrum Velsen door weigering college

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.