Lucht IJmond is iets minder ongezond

Tata Steel IJmuiden schrapt 1000 banen

Tata Steel IJmuiden schrapt 1000 banen© ANP

Bart Vuijk
Velsen

De lucht die de IJmonders elke dag inademen, is iets minder ongezond dan voorheen. Dat blijkt uit de voortdurende metingen die rondom het industrieterrein van Tata Steel worden verricht.

Milieuwethouder Tim de Rudder van Beverwijk, tevens voorzitter van Omgevingsdienst IJmond, lichtte onlangs cijfers toe die zijn verzameld door vijf meetpalen rondom Tata Steel.

Voorheen gaven twee meetpalen aan dat de grenzen van de uitstoot van fijnstof werden overschreden. Vooral op de meetpost aan de Reyndersweg was vaak een overschrijding. Inmiddels zijn er op talrijke gebieden milieumaatregelen getroffen waardoor ook deze meetpaal nooit meer in het rood slaat.

De maatregelen waar De Rudder op doelt, zijn op velerlei gebieden ingevoerd en zijn die hebben dus bijgedragen aan een betere luchtkwaliteit. De industrie is aangepakt; Tata Steel heeft een doekfilterinstallatie geplaatst om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te houden. Dat werkt.

Ook zijn er in de zeehavens maatregelen genomen tegen luchtvervuiling. Zo is in IJmuiden nu walstroom aangelegd, waar aanmerende zeeschepen hun elektriciteit van kunnen betrekken.

Vergoeding

Die hoeven hun scheepsmotoren hiervoor dus niet meer te laten draaien. Voorts is het project IJmond Bereikbaar gelanceerd, wat inmiddels dik tweeduizend mensen op de fiets heeft gebracht. Zij fietsen voortaan naar hun werk, en krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Dat scheelt uitlaatgassen, een belangrijke bron van vervuiling en fijnstof in de regio.

Gebruik van schonere brandstoffen is ook her en der ingevoerd. Zo lopen de treinen op het terrein van Tata Steel niet meer op diesel, maar op vloeibaar aardgas, en dat geldt ook voor de ponten over het kanaal.

De maatregelen hebben er toe geleid dat de provincie twee meetposten wil opheffen, omdat ze geen overschrjidingen meer laten zien en geplaatst zijn in onbewoond gebied. Het gaat om de Staalstraat en de Reyndersweg in Velsen-Noord. De gemeenten Velsen en Beverwijk menen toch dat deze posten moeten blijven, en hebben de financiering hiervan overgenomen.

Schadelijk

In ruil hiervoor breidt de provincie het aantal schadelijke stoffen uit, die in de drie andere meetpalen in Wijk aan Zee worden gemeten. Behalve fijnstof en stikstofdioxide worden daar straks zwavel, roet, zware metalen en PAK’s mee gemeten. Al deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid.

Wethouder De Rudder gaf aan dat de gemeente blij is dat de landelijke normen voor de uitstoot van fijnstof inmiddels worden onderschreden. ,,Maar we zijn er nog niet. De landelijke grens ligt op veertig deeltjes fijnstof per miljoen deeltjes lucht. De Wereld Gezondheids Organisatie legt de grens echter op twintig deeltjes. We blijven meten met het oog op de volksgezondheid.”

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.