Subsidie voor St. Jozefkerk welkom

St. Jozefkerk Velsen-Noord.

St. Jozefkerk Velsen-Noord.© Fokke Zaagsma

Pieter van Hove
Velsen-Noord

Een mooi resultaat. Cees Backer, assistent-penningmeester van de parochieraad van de St. Jozefkerk is blij met de 70.000 euro die het godshuis in Velsen-Noord als subsidie heeft gekregen.

Want het geld is een kwart van het budget dat nodig is voor een grondige restauratie van de kerk. Met de 150.000 euro die de raad al heeft gekregen van de overheid voor onderhoudssubsidie zit de opknapbeurt al aardig in de steigers.

Het karwei moet dit voorjaar of najaar begonnen. Bedoeling is dat een groot deel van de dakpannen wordt vervangen. Tegelijkertijd krijgt de dakgoot een nieuw verflaagje en worden de zwart/witte tegeltableaus grondig onder handen genomen. Totale kosten: rond de drie ton, zodat het bestuur nog op zoek moet naar sponsors. Backer heeft goede hoop dat dat lukt.

De provincie Noord-Holland heeft in totaal ruim 4,9 miljoen euro subsidie verleend voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. Het gaat om rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of worden.

Van de 38 gehonoreerde aanvragen gaat het in vijftien gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. De roomskatholieke St. Jozefkerk dateert van 1906.

Een jaar eerder had de Haarlemse bisschop A.J. Callier kapelaan F.W. de Rooij van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk (de Posthoorn) in Amsterdam de opdracht te geven tot het oprichten van een parochie in Wijkeroog, de vroege naam van Velsen-Noord.

Bij een brand in 1973 werd een groot deel van het zijportaal en delen van het plafond en dak verwoest. In de loop der jaren is vaak aan de St. Jozefkerk verbouwd.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.