Technolab komt in SHIP

Susanne Moerkerk
IJmuiden

De gemeente Velsen wil graag dat er een technolab in SHIP komt. Het technolab moet een gemeenschappelijk technieklokaal zijn waar leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste twee jaar van de middelbare school wetenschap en techniekonderwijs krijgen.

Het lab is een onderdeel van Techport. Dat project is erop gericht om samenwerking in de regio te stimuleren. Die samenwerking zorgt ervoor dat de IJmond op de kaart wordt gezet als hét centrum van de internationale staal- en maakindustrie en dé plek voor innovatie en vakmanschap op kennisgebieden die daarmee te maken hebben.

Samenwerking

Volgens een bericht van het college van burgemeester en wethouders hebben drie grote onderwijsbesturen voor het basisonderwijs de handen ineen geslagen om wetenschap en techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Voor het technolab is er ook een samenwerking met het mbo, de Pabo en het bedrijfsleven om lesprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren.

Als er een exploitant voor het Sluis en Haven Informatiepunt (SHIP) is gevonden, zal het plan verder uitgewerkt worden. Het college verwacht in september of oktober de gemeenteraad meer te kunnen vertellen over de ambities en de plannen voor het technolab.

De techport en het technolab zijn onderdeel van ’de Velsen vijf’, impulsprojecten die de ambities uit de Visie op Velsen 2025 moeten helpen realiseren. Naast de inzet om meer jongeren te interesseren voor techniek, is er binnen deze Velsen vijf ook aandacht voor kustinformatiecentrum Brak, het Havenkwartier, de uitingen van IJmuiden Rauw aan Zee in het straatbeeld en de mogelijkheden die offshore wind in de regio kan bieden.

SHIP wordt een informatiecentrum ten noorden van de Noordersluis en moet in oktober open gaan. In SHIP is informatie te vinden over de bouw van de nieuwe grote zeesluis die in 2019 gereed moet zijn. Rond deze tijd start de aanleg daarvan. In de afgelopen maanden werd het gebied bouwrijp gemaakt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.