’Nog geen enkele bom gevonden’

Frenk Klein Arfmanredactie@ijmuidercourant.nl
Velsen

De speciaal ingelaste persconferentie gisterochtend op het gemeentehuis in Velsen was bedoeld om inwonenden te informeren over een toegevoegd noodscenario voor het geval er een explosief met vertraagd ontstekingsmechanisme gevonden zou worden.

Bij de opsporingswerkzaamheden die in januari al begonnen, zijn tot dusverre 980 stuks (kleine) munitie aangetroffen. Deze opsporingswerkzaamheden worden door een gespecialiseerd bedrijf verricht, onder toezicht van de EOD. Dit alles ter voorbereiding op de bouw van wat de grootste zeesluis ter wereld moet gaan worden. In mei dit jaar moeten de voorbereidingswerkzaamheden zijn afgerond en wordt het sluizencomplex vrijgegeven om met de bouw te beginnen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het sluizencomplex regelmatig doelwit van bombardementen. Daarom wordt rekening gehouden met de vondst van nog niet gesprongen explosieven. Tot dusverre werd steeds aangenomen dat alle eventueel gevonden explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht kunnen worden. Voor kleinere explosieven zou dit in een speciale container gebeuren, bij grotere op zee.

Gaandeweg de werkzaamheden gaf de EOD echter aan het niet geheel onmogelijk te achten dat eventueel ook explosieven met vertraagde ontstekingen gevonden worden. Dit was voor de gemeente en alle andere betrokken instanties aanleiding een extra noodscenario op te stellen. Deze houdt in dat via NL Alert en een sirene alarm wordt geslagen, mocht een dergelijk explosief worden gevonden.

Binnen een straal van 375 wordt dan geëvacueerd in verband met de drukgolf van de mogelijke explosie en binnen een straal van anderhalve kilometer wordt iedereen verzocht binnen te blijven en daarbij uit de buurt van de ramen te blijven. Dit in verband met mogelijk rondvliegende scherven.

,,Er is op dit moment geen enkele reden tot paniek. Maar mocht er de komende maanden inderdaad een dergelijk explosief worden gevonden, zijn wij hier op voorbereid. Dat wilden we onze inwoners laten weten, vandaar dat we een persconferentie hebben ingelast. Zodat ze ook weten wat er aan de hand is mocht die sirene ooit klinken. Alle informatie staat ook op onze website te lezen en onze klantcontactcentrale is ook geïnformeerd en voorbereid op alle mogelijke vragen.’’ Burgemeester Koopmanschap: ,,Nogmaals, er is nog geen enkele bom gevonden, maar mocht dit toch gebeuren dan zijn we daar op voorbereid.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.