Zorg

Dick van der Plas

Op dezelfde toon waarmee zijn vader hem vroeger voor al te grote uitglijders behoedde - 'Zou je dat wel doen, jongen?' - had hij hem op zijn beurt graag vóór dat interview met de krant toegesproken. 'Zou je dit nu wel doen, pa?'

Maar het is nu eenmaal gebeurd.

Het zinnetje dat deze tv-uitzending voortdurend door zijn hoofd spookt, is in de verleden tijd.

'Had je dit wel moeten doen, pa?'

Als voorgelezen wordt hoe zijn vader op bezoek bij zijn dementerende vrouw soms de enige is die toezicht houdt op een afdeling met zeven zorgbehoevende bewoners.

'Had je dit wel moeten doen, pa?'

Als er medicijnen voor zijn vrouw worden neergezet, maar niemand erop let dat ze worden ingenomen.

Als ze zes weken lang in dezelfde vuile bh rondloopt.

Als ze niet wordt verschoond en bij het opstaan de urine langs haar enkels loopt.

'Had je dit wel moeten doen, pa?'

Zijn vader Joop heeft zijn verhaal aan de krant gedaan met vriend en lotgenoot Ben Oude Nijhuis, ook een krasse tachtiger met een dementerende vrouw. Samen zijn ze lid van de cliëntenraad van het Haagse tehuis, waar ze vrijwel elke dag tegen dezelfde problemen aanlopen. Te weinig personeel, slechte zorg, schrijnende toestanden.

,,Ik zit thuis vaak te huilen'', zegt Oude Nijhuis in het artikel. Het is moeilijk om zijn vrouw zo te zien wegkwijnen. ,,Wij zitten in een rouwproces, dat jaren voortduurt. Het houdt pas op als ze overlijdt.''

Nu zit de oude baas aan tafel bij Jeroen Pauw om zijn verhaal te doen. Hij heeft zich niks aangetrokken van de pogingen van de directie om hem te beletten hier te komen. Zijn vriend Joop van Rijn, de vader van de staatssecretaris voor Zorg, is er niet.

Zijn zoon wel.

Als die de uitzending later zal terugkijken, weet hij dat zijn gezicht staat in dezelfde gekwelde stand als waarmee koning Willem-Alexander zijn kersttoespraak voorleest. Hij krijgt de kramp er niet uit, hoe hard hij ook zijn best doet. Veel te veel staatssecretaris en te weinig zoon.

Natuurlijk, hij kent de verhalen allang. Van familieleden, de inspectie van de gezondheidszorg en nu ook uit eigen ervaring. De meeste problemen spelen al jaren en waren voor hem zelfs een motivatie om in de politiek te gaan.

Maar hij is ook de man die met minder geld en minder personeel de zorg beter moet maken.

En dat valt hem vanavond zwaar.

'Had je dit wel moeten doen, pa?'

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.