Alternatieve opening voor Amsterdam

Pieter van Hove
IJmuiden

Al meer dan 25 jaar wordt er gesproken over de komst van een nieuwe zeesluis in de monding van het Noordzeekanaal. De discussie is in een stroomversnelling geraakt: 2019 moet-ie er liggen. Te duur, teveel overlast voor het milieu en te onpraktisch, meent Heemskerker Robert C. Smit. De industrieel ontwerper komt met een alternatief, het Locky Sirens sluissysteem.

De mogelijke komst van de tweede grote zeesluis in de monding van het Noordzeekanaal leidt tot discussies tussen voor- en tegenstanders van dit miljoenenproject. Ontwerper Robert C. Smit uit Heemskerk heeft een revolutionair alternatief ontwikkeld: een sluis die goed is voor het milieu, veel effectiever werkt en bovendien veel goedkoper is. En veel fraaier oogt dan de huidige.

Sluiskolk

,,Al vijfhonderd jaar gaat het schutten van schepen in sluizen op dezelfde manier. Aan de ene kant komt het schip via een sluisdeur binnen in de sluiskolk, een enorme bak die het hart vormt van de sluis. Door het water in de kolk op het niveau te brengen van de zee of van het binnenwater, kunnen schepen naar de zee varen, of naar het binnenwater.’’ Maar daarin ziet Robert C. Smit de nodige problemen. ,,Het grootste bezwaar van de traditionele sluis is de lange schuttijd en de gigantische zoutlozing op het binnenwater’’, zegt de grafisch ontwerper die technische illustraties levert voor onder andere Tata Steel en ingenieursbureau Danieli Corus. Dat schutten moet dus anders kunnen, stelde hij enige tijd geleden vast. Maar hoe?

Revolutionair

,,Vanouds liggen de twee sluisdeuren achter elkaar in de sluis. Daartussen zit een afstand van honderden meters. Je hebt tienduizenden kubieke meters water nodig om die kolk te vullen en vervolgens weer te legen.’’

Een revolutionair concept bracht de oplossing. Waarom komen die twee deuren niet naast elkaar te liggen in de vaarweg? Zoiets als klapdeurtjes die langzaam wijken bij het passeren van het schip. De afgelopen negen maanden is de Heemskerker intensief met de werking van sluizen en het uitwerken van een eigen ontwerp - met de naam Locky Sirens - aan de slag geweest.

Robert trekt een vergelijking: ,,Het wassen van een auto in de wasstraat bij voorbeeld. Denk aan de lenigheid en gedecideerde aansturing van een autowasserij-rolborstel die de zijkant van de auto reinigt. Het behendig ’aftasten’ van het silhouet van de auto gebeurt in het nieuwe sluissysteem met het silhouet van het schip, door de deuren die nauw aansluiten op de wand van dat passerende schip. Op deze wijze wordt tijdens de doorvaart het schip op zich deel van de sluisdeur.

Want op de plaats waar de deur zich opent om toegang te verlenen aan het schip, sluit het vaartuig zélf het hoge buitenwater af van het lage binnenwater.’’

Octrooi

De Heemskerkse ontwerper heeft inmiddels octrooi verkregen op zijn Locky Sirens. Daarnaast heeft een gerenommeerd ingenieursbureau veel interesse in het ontwerp van Robert C. Smit. Deze week heeft hij hierover een gesprek.

Site:www.studiorobertcsmit.com

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.