Raad buitenspel bij Blekersduin Santpoort-Zuid

Redacteur IJmuiden
Santpoort-Zuid

Woningbedrijf Velsen en de vastgoedtak van de Dekamarkt Dreef Vastgoedbeheer, passeren de gemeenteraad bij hun nieuwe ontwikkelplannen voor het Novaterrein in Santpoort-Zuid.

De gemeenteraad had eerder expliciet uitgesproken, betrokken te willen zijn bij een startdocument voor het project dat ook bekend is onder de naam Blekersduin.

Dat wil de gemeenteraad graag omdat de projectlocatie buiten het startdocument voor een nieuw bestemmingsplan Santpoort-Zuid is gehouden. Juist in een startdocument kan de gemeenteraad belangrijke kaders stellen waarbinnen een project mag worden ontwikkeld.

De gemeenteraad gaf ook aan dat bij de ontwikkelingsplannen voor Blekersduin de lokale belangengroepen betrokken moeten zijn. Woningbedrijf Velsen en Dreef Vastgoedbeheer hebben aangegeven juist geen startdocument te willen. Daarentegen zijn zij wel met de belangengroepen Stichting Santpoort, Santpoorts Belang en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid rond de tafel gegaan.

De eigenaars van de grond hebben hun visie besproken met de drie bewonersgroepen. Die komen binnenkort met een reactie. Woningbedrijf Velsen en Dreef Vastgoedbeheer willen nu een exploitatie-overeenkomst met de gemeente sluiten om vervolgens een omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer in IJmuider Courant van woensdag 6 november 2013

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.