Oeverzwaluwen bij Tata Steel te volgen via webcam

IJmuiden

Via een webcam is sinds maandag te zien hoe een kolonie zeldzame oeverzwaluwen druk bezig is met het graven van nestgangen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Tata Steel heeft twee webcams geplaatst die het aan- en afvliegen van de oeverzwaluwen live in beeld brengen. Over een tijdje zullen de camera’s ook het uitvliegen van de jonge vogels vastleggen. De webcams werken op zonnepanelen. Ook konijnen en andere dieren zijn via de webcam te zien.

De kolonie oeverzwaluwen heeft zich een jaar of vijf geleden gevestigd in zelf gegraven gangen in een heuvel met een steile wand. De heuvel bestaat uit zand dat is vrijgekomen bij een bouwproject en vormt inmiddels een verrijking voor de biodiversiteit. Het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft veel bijzondere biotopen, waaronder natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn onder meer de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en de moeraswesporchis. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje.

“We zijn trots op de waardevolle natuur op ons terrein”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. “Via deze webcams willen we iedereen daarvan laten meegenieten.” De activiteiten van de oeverzwaluwen zijn te volgen via www.tatasteel.nl/natuurwebcam

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.