Eigenaar pand Zuiderkruisstraat IJmuiden lijkt volledig onvindbaar

Zuiderkruisstraat IJmuiden. Archieffoto

Zuiderkruisstraat IJmuiden. Archieffoto

Saskia Knegtering
IJmuiden

Het college van burgemeester en wethouders tast nog steeds in het duister waar het gaat om het eigendom van een bouwcomplex aan de Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64. De bouwkundige staat van het gebouw holt achteruit en heeft de afgelopen jaren zo nu en dan gevaarlijke situaties opgeleverd.

,,De eigenaar van het pand woonde in Berlijn en is omstreeks 2006 overleden'', laat de gemeente Velsen weten. ,,Uit stukken van het Amtsgericht Charlottenburg blijkt dat er twee hoogbejaarde Italiaanse erfgenamen waren. Deze zijn inmiddels ook overleden en het is niet duidelijk of, en zo ja wie, de nieuwe erfgenaam is. De Duitse advocaat van de overleden eigenaar die de erfenis moet afhandelen, heeft destijds namens de Italiaanse erfgenamen het pand twee keer verkocht aan twee Nederlandse burgers. Dat maakt de zaak juridisch nog ingewikkelder. Beide personen hebben nu conservatoir beslag laten leggen op het pand. ''

Het is onduidelijk wie nu de erfgenamen zijn. Behalve Nederlands recht zijn ook delen van Duits recht, Italiaans recht en internationaal privaatrecht aan de orde. Sinds november 2013 is het dossier daarom uitbesteed aan de huisadvocaat van de gemeente. Deze verwacht binnen enkele weken advies uit te kunnen brengen.

Intussen hopen gemeentelijke belastingaanslagen op het pand zich op. Die zijn allemaal naar de Duitse advocaat gestuurd maar nooit betaald. Velsen hoopt de misgelopen belastinginkomsten te verhalen op een nieuwe eigenaar als die ooit opduikt.

In 2012 heeft de gemeenten enkele werkzaamheden laten uitvoeren aan het pand. Aanvankelijk had Velsen opnieuw de advocaat aangeschreven en gevraagd om een onderzoek naar de constructieve veiligheid van het pand. Daarop kwam geen reactie. Vervolgens heeft Velsen zelf een bedrijf ingeschakeld. Uit inspectie bleek dat er gevaarlijke situaties waren in verband met slecht hekwerk op de galerijen. Ook de trap die toegang verschaft aan de galerijen verkeerde in slechte staat. De kosten van die operaties heeft Velsen nu als dwangsommen in het kadaster laten opnemen. In november 2013 is nogmaals een visuele constructie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de balkonplaten weliswaar voldoen aan miniale eisen.

Net als de krant stelde ook GroenLinks vragen over het gebouw. Daarmee werd de beantwoording van de vragen aan de krant op de lange baan geschoven. Johan van Ikelen, raadslid van Velsen Lokaal stelde jaren geleden ook als een vragen over het verpauperde gebouw. ,,Toenmalig wethouder Korf zegde toe dat zij zich zou gaan verdiepen in deze kwestie. ,,Nu vele jaren later is er nog weinig gebeurd'', aldus Van Ikelen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.