Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers

Richard Pilon van Vluchtelingenwerk Velsen

Richard Pilon van Vluchtelingenwerk Velsen© united photos/paul vreeker

Anneke Wijsman
IJmuiden

Nog nooit was de toestroom van vluchtelingen naar Velsen zo groot als nu. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog zeventig personen zien te huisvesten. Dat is onmogelijk zonder de organisatie Vluchtelingenwerk en daar zitten ze te springen om opslagruimte en nog meer om vrijwilligers die de nieuwe Nederlanders kunnen helpen hun leven weer op te bouwen.

,,Maatschappelijk begeleiders noemen we hen’’, zegt Richard Pilon van Vluchtelingenwerk Velsen. ,,Dat zijn vrijwilligers die de vluchtelingen die hier mogen komen wonen, bijstaan bij van alles. Je moet niet alleen gemotiveerd zijn om dat te kunnen doen, je moet het vooral ook echt kunnen.’’

Belastingaangifte

Voor velen is het invullen van belastingaangiften al een nachtmerrie. Laat staan het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen enzovoorts. De vluchtelingen die naar Velsen komen hebben een verblijfsstatus gekregen, een huis, een klein budget om dat huis in te richten en daarmee houdt het op. Qua papierwerk begint hun leven opnieuw, en dat is veel werk.

,,Ze moeten een digiD verkrijgen, een uitkering aanvragen, huurtoeslag aanvragen, kwijtschelding van bepaalde belastingen, kinderopvang regelen als ze een baan hebben gevonden’’, somt Pilon uit de losse pols op. ,,Dan krijg je ook nog te maken met gezinsherenigingen die soms zeer moeilijk verlopen. Kortom, je moet stevig in je schoenen staan als maatschappelijk begeleider en niet bang zijn van een stapeltje formulieren. In feite breng je zo’n gevlucht gezin de Nederlandse manier van leven bij. Dat kunnen ze niet alleen, hoe goed ze ook zijn opgeleid. Vandaar dat we dus de oproep doen aan iedereen om zich aan te melden als maatschappelijk begeleider.’’

Vijftien jaar geleden was het voor het laatst dat zich grote stromen vluchtelingen aan de Nederlandse grenzen meldden. Destijds was het systeem heel anders. Her en der waren er opvangcentra waar men asiel kon aanvragen. In de kleinste dorpen waren wel tot asielzoekerscentra omgebouwde pensions te vinden. ,,Het is opvallend: toen kraaide er geen haan naar. Toch zijn de mogelijkheden voor een asielzoeker om Nederland in te komen steeds schaarser geworden. Pas nu er echt grote stromen vluchtelingen op gang komen, is er weer veel aandacht voor. Terwijl de stroom vorig jaar al op gang kwam.’’

Veel is veranderd in die vijftien jaar. Asiel aanvragen kan alleen in centra op Schiphol en in Ter Apel. Een derde aanmeldingscentrum zal spoedig zijn deuren openen. Eenmaal aangemeld is een asielzoeker afhankelijk van het beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst of hij/zij in Nederland mag blijven of niet. ,,Als Syriër heb je goede kans, als je uit Eritrea komt ook. Niet verwonderlijk dus dat mensen uit andere landen zich uitgeven voor Syriër of Eritreër. Uiteindelijk beslist de IND.’’

Zodra een vluchteling een verblijfstatus heeft, wordt hij doorgestuurd naar een gemeente en daar krijgt hij een huis en een klein budget om dat in te richten. ,,Dat is in het geval van een gezin iets minder dan vierduizend euro. Daar moeten ze alles van regelen. Bedden, matrassen, kasten, gordijnen, banken, stoelen, tafels, een wasmachine, alles’’, zegt Pilon. ,,We hebben al een aantal klussers die deze mensen helpen. Soms hebben ze mazzel en hebben de vorige bewoners bijvoorbeeld het laminaat laten liggen. Dat scheelt enorm. Wij krijgen ook wel eens spullen aangeboden maar die kunnen we niet aannemen. We hebben simpelweg geen ruimte om het in op te slaan. Zouden we over een opslagruimte beschikken, dan zouden we goede gebruikte spullen kunnen bewaren. Banken, stoelen, witgoed, zodat ze een tweede leven krijgen bij een vluchtelingengezin.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.