Daling aantal zwaluwen in Velsen

Daling aantal zwaluwen in Velsen
2018 is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw.
© Foto HENK VAN DE LEUR
Velsen

Het aantal huiszwaluwen daalt in Velsen. Dat valt te concluderen uit de cijfers van de jaarlijkse telling.

Elke zomer zijn er tien tellers op stap die een regio onder de loep nemen en de hoeveelheid nesten bijhouden. De broedlocaties van de bedreigde vogelsoort zijn vaak te vinden tegen de gevels van huizen of boerderijen. De oorzaak van de daling is niet met zekerheid vast te stellen. Johan Stuart, coördinator van de huiszwaluwtelling: ,,Soms is het gewoon een praktisch probleem. Dan kunnen ze hun nesten niet meer goed bereiken, dus gaan ze op zoek naar een nieuwe plek.”

Stuart geeft een voorbeeld: ,,Een paar jaar geleden, toen er nog veel graslanden waren, zat er in Velserbroek een grote kolonie, bestaande uit dertig nesten. Inmiddels is het daar zo dicht bebouwd, dat de kolonie naar Haarlem-Noord is gegaan.” Omgeving Haarlemmermeer is ook een zwaluwvriendelijke omgeving. Het aantal nesten is daar gestegen met ongeveer dertig procent.

Opmerkelijk is het aantal zwaluwnesten bij Informatieboederij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Vorig jaar telde Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 19 nesten. Nu zijn het er slechts zes. Ook de oorzaak hiervan is niet bekend. ,,Wij verbazen ons erover, want de locatie lijkt geschikt”, benadrukt Stuart.

De grootste concentratie huiszwaluwen in Velsen is rond de Middenduinerweg en de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid. De Vogelwerkgroep adviseert mensen over de aanwezigheid van de nesten. Het is zinvol om de huiszwaluw in de gemeente Velsen te hebben: de vogels nuttigen zo’n tweeduizend muggen en vliegen per dag. Dat komt omdat ze tot wel vier jongen moeten voeden die de hele tijd honger hebben. Stuart: ,,Zonder de zwaluw kunnen er plagen optreden. Maar het is sowieso goed om een groeiende populatie te hebben.”

De Vogelwerkgroep hoort graag waar elders huiszwaluwen broeden. Neem contact op via j.stuart@planet.nl

Meer nieuws uit IJmond