Velsen: 'Meetnet IJmond moet vijf meetstations behouden'

Susanne Moerkerk
Velsen

De gemeente Velsen ziet graag dat alle vijf de meetpunten van het luchtmeetnet IJmond blijven bestaan en is daarover met de provincie in gesprek. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen van Velsen Lokaal.

De provincie is voornemens om twee meetpunten (Reyndersweg en de Staalstraat in Velsen-Noord) op te heffen. Deze twee meetstations werden in 2011 toegevoegd aan het luchtmeetnet, dat de luchtvervuiling van stoffen als stikstofdioxide, stiksofmonoxide, fijnstof, koolmonoxide en zwaveldioxide registreert.

Windmolens

Het college vindt het dan ook van groot belang dat alle vijf de stations werkzaam blijven. ,, Dit sluit aan bij de Visie Luchtkwaliteit waarin het meetnet als leidraad is gesteld om een verbetering waar te nemen. Daarnaast maakt ook de gezondheidsmonitor IJmond gebruik van de resultaten van het meetnet IJmond’’, aldus het college.

Turbulentie

In de discussie rond het plaatsen van windturbines bij de Spuisluis werd ook gesproken over het effect van de turbulentie en de invloed daarvan op de luchtkwaliteit. De provincie liet weten de twee meetstations te willen schrappen, waardoor eventuele effecten van de turbines niet in kaart zouden kunnen worden gebracht.

Milieudruk

De komst van de turbines zijn niet de enige ontwikkeling in het gebied die invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit. In een begeleidend schrijven van Velsen Lokaal wordt ook de toename van het scheepsverkeer, de toename van het lichteren tot 4,5 miljoen ton en de ontwikkeling van de Averijhaven genoemd als factoren die de luchtkwaliteit onder druk zetten.

,,Bij een mogelijk toenemende milieudruk hef je geen stations op, je hebt ze hard nodig om de impact van deze ontwikkelingen op de luchtkwaliteit te monitoren. Meten is weten’’, zo oordeelt Velsen Lokaal.

Het college laat weten dat zowel Velsen als Beverwijk en Heemskerk meebetalen aan het luchtmeetnet IJmond en dus een stem te hebben als het gaat om de herinrichting van dat net. Als het aan Velsen ligt, blijven de meetstations op hun plek. De meetgegevens van het luchtmeetnet zijn vrij in te zien op www.luchtmeetnet.nl. Hier zijn niet alleen actuele, maar ook historische waarden terug te vinden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.