Mening burger centraal in onderhandeling nieuwe coalitie Velsen

Susanne Moerkerk
Velsen

Deze week zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd tussen de verschillende politieke partijen.

Kijkend naar het verkiezingsprogramma van de grootste partij, Velsen Lokaal, zal één onderwerp de hoofdtoon voeren in deze gesprekken. Hoe vangt men de mening van de Velsenaar?

Naast de ’gewone’ verkenningsonderwerpen legt Velsen Lokaal vragen op tafel over het betrekken van burgers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Velsen Lokaal zou graag zien dat inwoners van de gemeente op een of andere manier betrokken worden bij het coalitieakkoord en in de toekomst bij het maken van beleid.

Velsen Lokaal wil weten hoe andere partijen staan tegenover het betrekken van de inwoners, maar ook hoe ze dit voor zich zien.

Leen de Winter van de ChristenUnie opperde bijvoorbeeld om burgers te kiezen op basis van loting. Op deze manier wil de fractievoorzitter voorkomen dat alleen de mensen die ergens tegen zijn en dat laten weten, gehoord worden. Terwijl een meerderheid wellicht juist tevreden is.

Ook gaan stemmen op om Velsenaren via sociale media op te roepen van zich te laten horen. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar buitensportfaciliteiten in de wijk.

Inwoners mochten ideeën opperen om buitensporten te bevorderen en daarna mochten alle Velsenaren stemmen. Zo is de ’sportcontrainer’ verkozen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.