Tegemoetkoming eigen risico zorg alleen nog voor minima

Friso Bos
Velsen

De tegemoetkoming in het eigen risico van de zorgverzekering van 99 euro, is volgend jaar alleen beschikbaar voor minima met maximaal 110 procent van het minimumloon. In het verleden konden meer mensen van deze regeling gebruik maken omdat die inkomensgrens niet werd gehanteerd.

Het is een van de taken die via het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden gedecentraliseerd van Rijk naar gemeenten. De Compensatieregeling Eigen Risico vervalt. Net als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Vanuit het gemeentefonds komt er daarom extra geld naar de gemeenten, echter, veel minder om iedereen tegemoet te komen die in het verleden een bijdrage ontving.

Vanuit de WMO bezien geldt voor gemeenten het maatwerk principe. Het college van burgemeester en wethouders wil het budget voor de tegemoetkoming, 190 duizend euro, vanuit het armoedebeleid verdelen.

Kanttekening

Robert van Koten van de SP Velsen maakt hierbij een heldere kanttekening.

,,Door het budget te verdelen vanuit de bijzondere bijstand, zoals het college wil, komen veel minder mensen in aanmerking dan voorheen. Alleen de minima en niet alle mensen met een chronische ziekte of beperking die recht hebben op deze tegemoetkoming. Voor ons blijft het maatwerkprincipe van de WMO vooropstaan’’, zei hij.

Tekort

Velsens raadslid Peter Stam van de partij PWZ wees op het gegoochel met aantallen in de gemeentelijke stukken. ,,Er wordt gesproken over 8100 personen, over 5100 en over 2700. Het gaat uiteindelijk om 2700 huishoudens waarvan 70 procent eenpersoonshuishoudens’’, meldde hij.

,,De tegemoetkoming van 99 euro levert je dus zelfs met die harde inkomenseis een tekort op.’’

In het verleden ontvingen volgens de gemeentelijke stukken 8000 Velsenaren de tegemoetkoming. Die werd automatisch vanuit het Centraal Administratie Kantoor overgemaakt. Komend jaar moeten de minima die in aanmerking denken te komen zelf een aanvraag indienen.

Vanuit de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is er dit jaar nog een bijdrage. De gemeente Velsen wil komend jaar werken aan een regeling die beide tegemoetkomingen vervangt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.