Hevelen met provinciegelden

Friso Bos
Velsen

De gemeente Velsen dreigt door de Provincie Noord-Holland verstrekte stedelijke vernieuwingsubsidie mis te lopen in meerdere projecten. Deze projecten zijn niet voor de in de subsidievoorwaarden opgenomen data gestart.

Volgens wethouder Floor Bal (LGV) is de kans echter groot dat het met een sisser afloopt. ,,Ten eerste zullen we tijdig om uitstel van de termijn vragen. Vervolgens doen we voorstellen om de gelden alsnog aan stedelijke vernieuwing in IJmuiden te besteden, in projecten die snel concreet worden.’’

Het gaat om de subsidiebedragen voor de KPN-locatie (225 duizend), De Golfbreker (200 duizend), herinrichting Lange Nieuwstraat (250 duizend), en de herstructurering President Steynstraat (200 duizend). Als de gemeente in de verantwoording niet voldoet aan de subsidievoorwaarden, kan de provincie besluiten tot intrekking.

,,Daarom heeft het college besloten de provincie toestemming te vragen om de budgetten te mogen ovehevelen. Zo stelt Velsen voor de gelden over te hevelen naar de inrichting van de Lange Nieuwstraat. Voor de budgetten voor de President Steynstraat en het aanvankelijke subsidiebedrag voor de Lange Nieuwstraat wordt vervolgens uitstel van de startdatum aangevraagd.

Volgens het college van burgemeester en wethouders wordt met de herverdeling van de ISV-gelden naar de ’herinrichting van de Lange Nieuwstraat een deelgebied toegevoegd aan dit reeds lopende ISV-project. Het openbaar gebied rond het gemeentehuis wordt meegenomen (Raadhuisstraat, Dudokplein, Plein 1945). Hierdoor krijgt een belangrijk deel van het openbaar gebied in het centrum van IJmuiden een kwaliteitsimpuls. Het sluit bovendien goed aan bij het project ’Winkelcentrum IJmuiden’ en bij het reeds uitgevoerde project ’Plein 1945’. De gemeente investeert ook zelf in de herinrichting van de Lange Nieuwstraat, hetgeen aansluit bij de investerings voorwaarde die de provincie voor het totale programma hanteert.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.