Lokale verkeersinformatie tijdens Velsertunnel-renovatie

Friso Bos
Velsen

Rijkswaterstaat werkt aan een methode om in de IJmond lokaal actuele reistijden te kunnen verstrekken. De bedoeling is dat tijdens de renovatie van de Velsertunnel komend jaar, inwoners van de IJmond snel een beeld kunnen krijgen van waar het verkeer rijdt en waar het vaststaat. Dat kan ze helpen een geschikte route en het beste reismoment te kiezen.

De modernste manier om zulke informatie te verkrijgen heet ’floating car data’. Dat zijn gegevens uit bijvoorbeeld autonavigatiesystemen en mobiele telefoons. Die kunnen hun positie doorgeven en doordat ze dat met een bepaalde frequentie doen is daaruit ook de snelheid van het voertuig waarin het apparaat zich bevindt af te leiden. Daardoor wordt duidelijk of het verkeer rijdt op een bepaald punt en hoe snel.

De Nationale Database Wegverkeergegevens (NDW) verzamelt deze gegevens, analyseert ze en verstrekt ze aan de verkeersdiensten. Rijkswaterstaat is een samenwerking aangegaan met de NDW.

Controle

Op snelwegen met veel verkeer werkt dit systeem prima. Het is de vraag of het ook werkt op lokaal niveau in de IJmond. Op wegen met minder verkeer zijn er immers ook minder mensen met een apparaat dat de benodigde gegevens verzend. Om te testen of het werkt is onlangs een onderzoek uitgevoerd.

Op de Velsertraverse in Velsen-Noord en op de Kanaaldijk in IJmuiden hebben twee dagen camera’s gestaan. De beelden van die camera’s worden vergeleken met de ’floating car data’. Als uit die controle blijkt dat de gegevens overeenkomen met het aanwezige verkeer, biedt het systeem mogelijkheden om lokaal de actuele verkeersdrukte in kaart te brengen ten tijde van de tunnelrenovatie.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.