Parkeerplaatsen bij Vletterliedenstraat

Pieter van Hove
Velsen-Noord

De Vletterliedenstraat in bedrijventerrein De Grote Hout krijgt aan de oostelijke kant een strook met elf parkeervakken. Deze plaatsen zijn een gedeeltelijke compensatie voor het verdwijnen van de haakse parkeervakken op het oostelijk deel van de Wijkermeerweg.

Verder krijgt de weg een rijbaan van klinkers met een breedte van vijf meter, zo staat in het concept-plan van de herinrichting van de Wijkermeerweg. Daarnaast krijgen de bedrijven ten oosten van de Vletterliedenstraat een nieuwe toegang op de Concordiastraat. Hierdoor wordt het mogelijk de Wijkermeerweg ten oosten van de Vletterliedenstraat te wijzigen in een fietspad. Op verzoek van bewoners van Velsen-Noord heeft het college 4 maart besloten om de Vletterliedenstraat als autoverbinding te behouden.

Hoogteportaal

Deze straat en de Wijkermeerweg ten westen ervan worden ingericht als 30 kilometer-zone. Het hoogteportaal dat in de huidige situatie op de Wijkermeerweg voor het kruispunt met de Wijkerstraatweg staat, wordt verplaatst naar de Vletterliedenstraat bij de Concordiastraat. De renovatie is gelijktijdig met de bouw van de Brede School bij de Heirweg. Aan de inrichting van de Wijkermeerweg wordt een aantal wijzigingen aangebracht.

Het meest oostelijke deel van de Wijkermeerweg is reeds gewijzigd in een fietspad, dat via de nieuwe brug ter plaatse van de Velsertunnel aansluit op het fietspad door het Wijkeroogpark. Aan de noordzijde van de Wijkermeerweg zijn, haakse parkeervakken aanwezig ten behoeve van de bedrijven. In de bestaande situatie is het zuidelijk deel van de Wijkerstraatweg aangewezen als 30km/uur-straat, de inrichting van de straat correspondeert hier niet mee: de rijbaan is bijna negen meter breed.

Inspraak

De inspraakperiode duurt van 25 april tot en met 5 juni. Op dinsdag 13 mei is er van 18 tot 20 uur een inspraakavond. Tijdens de inspraakperiode en de inspraakavond kunnen betrokkenen reageren op de voorgenomen plannen. Vervolgens worden de inspraakreacties verwerkt in een inspraakrapportage, waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit zal nemen over de definitieve herinrichting. Als deze procedure is doorlopen, beginnen de werkzaamheden in het najaar.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.