Groter risico op schade Ruïne van Brederode door 'droogleggen' beek

Friso Bos
Santpoort-Zuid

Schade aan de Ruïne van Brederode door een droogvallende slotgracht; het wordt in de nabije toekomst nog waarschijnlijker. Hoogheemraadschap Rijnland kiest er bewust voor nog minder water naar Brederode te laten stromen, door het brongebied van de Brederoodse Beek af te sluiten met een stuw. De gemeente Velsen heeft daarmee ingestemd.

Dat brongebied ligt in het voormalig terrein van het Provinciaal Ziekenhuis. Aan de overkant van de Velserenderlaan. Sinds op dat terrein gebouwd wordt aan Villapark Brederode gebeuren er de vreemdste dingen met de beken in de omgeving.

Zo lag de Brederoodse Beek voor het eerst in vijftig jaar meer dan een half jaar droog. Terwijl er maar iets minder regen viel dan gemiddeld. Sinds aanvang van de bouw in 2008, is het waterpeil in de slotgracht van Brederode structureel enkele tientallen centimeters lager. Daardoor komt zo nu en dan de fundering van het voormalig slot droog te liggen. Daar ontstaan dan al snel scheuren in.

Villabouw

De vingers van diverse dorpsbewoners wezen direct de kant van het Villapark op. Hoogheemraadschap Rijnland heeft sinds 2008 altijd bij hoog en bij laag ontkend dat de bouw van het villapark negatief uitpakt voor de waterloop naar Brederode.

Naar nu blijkt is het de hele tijd het plan geweest de stroom van water richting Santpoort-Zuid te minimaliseren. Het brongebied van de Brederoodse Beek wordt als ’gebieds eigen water’ van het Villapark gezien. En dat ’gebieds eigen water’ moet zo lang mogelijk worden vastgehouden in dat gebied.

Peilbesluit

Uit de toelichting bij het meest recente peilbesluit blijkt dat Bloemendaal, Haarlem, Velsen, de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap sinds 2006 aan die plannen werken. Daar is echter met geen woord over gerept als er vragen door de krant werden gesteld waarom er minder water van Bloemendaal naar Santpoort-Zuid stroomt.

De minimale stroom naar Brederode heeft grote gevolgen, niet alleen voor de bouwkundige staat van de ruïne.

De slotgracht is veel dieper dan de beek die hem voedt. ,,In het afgelopen seizoen is van verversing van het water geen sprake geweest’’, vertelt Dimitri Arpad van de Heerlijkheid Brederode. ,,We hebben een grote pomp moeten kopen om zuurstof in het water van de slotgracht te brengen. Anders zouden alle karpers die erin zwemmen zijn doodgegaan.’’

HHR Rijnland zegt in overleg te zijn met de Rijksgebouwendienst over de ruïne.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.