Positiviteit rond vernieuwing Lange Nieuw

Winkels bleven bereikbaar.

Winkels bleven bereikbaar.© archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Susanne Moerkerk
Velsen

De gemeente Velsen is in de evaluatie van de reconstructie van de Lange Nieuwstraat positief over de gang van zaken.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het project in goede orde verlopen. ,,De voorzitters van de wijkplatforms IJmuiden-Noord en -Zuid hebben zeer positief gereageerd op de wijze van uitvoering en communicatie’’, schrijft het college. Ook waren de reacties van winkeliers en belanghebbenden ’zeer positief’. ,,Het aantal klachten was gering’’, somt het college verder op. ,,En de aanstelling van een omgevingsmanager van de aannemer geeft voor dit soort projecten een positieve invulling en meerwaarde.’’

Klachten

Die omgevingsmanager was tijdens de werkzaamheden aan de winkelstraat een contactpersoon voor inwoners en winkeliers en daarmee de schakel in het behandelen en afhandelen van meldingen en klachten. Bij elke vorm van communicatie over het project - brieven aan bewoners, nieuwsbrieven en dergelijke - werden de contactgegevens van de omgevingsmanager vermeld.

’Op ieder gewenst tijdstip kon de omgevingsmanagers worden benaderd voor vragen en meldingen’, zo valt te lezen in de evaluatie. ’Door deze benadering is voorkomen dat burgers en winkeliers zich niet gehoord voelden.’ Klachten en meldingen werden door deze spil in het web zo snel mogelijk in behandeling genomen. Bij elke nieuwe verbouwingsfase werden de winkeliers door de omgevingsmanager benaderd om afspraken te maken over het laden en lossen.

Bereikbaarheid

Een ander onderdeel waar de gemeente in de evaluatie over te spreken is, is de bereikbaarheid tijdens het werk. ’Voor de woningen zijn voorzieningen getroffen om ze bereikbaar te houden’. Er zijn in overleg met bewoners invalidenplekken tijdelijk verplaatst en er zijn op- en afritten gemaakt voor scootmobiels en rollators bij woningen die alleen nog maar via de achterzijde bereikbaar waren. Om de Lange Nieuwstraat en de directe omgeving leefbaar te houden, is er met een waterwagen gesproeid om te voorkomen dat het zand zou verstuiven.

Bouwhekken

Ook over het gebruik van bouwhekken is de gemeente te spreken. Met deze hekken heeft de aannemer ’een goede en duidelijke afscheiding van het werkgebied en de looproutes gerealiseerd’, staat in de evaluatie. ’Na werktijd en in het weekend zijn beveiligers ingeschakeld, waardoor er geen noemenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.