Velsense scholen strijden om brugpiepers

Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl
Velsen

In januari en februari strijden de Velsense scholen weer om de brugpieper. Met informatie-avonden, open dagen en workshops hopen de middelbare scholen de leerlingen voor zich te winnen in de hoop dat ze zich aanmelden.

Sommige scholen grijpen de gelegenheid aan om nieuwe snufjes bekend te maken. Op het Ichthus Lyceum krijgen alle bruggers bijvoorbeeld een laptop naast de schoolboeken. Volgens de school is dit ’een nog betere wijze om gedifferentieerd te kunnen werken en de leerlingen maatwerk aan te bieden’. Leerlingen kunnen de laptop aanschaffen via school, in bruikleen nemen of hun eigen laptop gebruiken.

De internationaliseringslessen op die school worden vanaf dit schooljaar in het Engels gegeven. En verder lanceert de school Ichthus Top Talent. De allerbeste leerlingen uit 4,5,6 vwo worden hiervoor geselecteerd en krijgen meer uitdaging aangeboden in onderwerpen die zij zelf interessant vinden. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld lessen gaan volgen aan de universiteit van Leiden.

Op het Maritiem College hebben de leerlingen een nieuw open leercentrum gekregen. Daarin staat een grote statafel met daarop een enorme vaarkaart waarop de Rijnroute vanaf IJmuiden tot de Zwarte Zee te zien is. Ook de vaardiepte is erop aangegeven. Leerlingen kunnen er aan de slag met navigatievraagstukken. Verder hoopt de school deze zomer een nieuw opleidingsschip in gebruik te nemen. Op die manier moet er altijd een schip in IJmuiden aanwezig zijn om op te kunnen oefenen.

Zowel het Maritiem als het Technisch College worden flink verbouwd. Er komt een nieuwe voorgevel en ook de zijkanten van het gebouw aan de Briniostraat worden aangepakt. Over een paar maanden moet het allemaal af zijn.

Op het Tender College draait nu de pilot met iPadonderwijs in alle brugklassen en de verwachting is dat de proef doorgezet gaat worden. De nieuwe brugklassers zullen dan dus ook een iPad tot hun beschikking krijgen om in de les te gebruiken en hun huiswerk op te maken. Verder kunnen leerlingen van het praktijkonderwijs tegenwoordig niet meer alleen hun einddiploma halen, maar ook examen doen voor branchegerichte certificaten zoals schoonmaak in groothuishouding, lassen, werken in de keuken, keuken- en bedieningassistent, baliemedewerker en ze kunnen hun heftruckbewijs behalen.

De gemeente wil de gymzaal naast de school binnen nu en enkele jaren aanpakken en ook deze school krijgt een verbouwing. Het naastgelegen schoolgebouw wordt betrokken, maar dan is wel eerst een verbouwing nodig.

Het Vellesan bouwt een nieuw vmbo-gebouw. Als de bouw voorspoedig verloopt, moet dat na de zomer in gebruik genomen kunnen worden en kunnen de nieuwe vmbo-bruggers er dus les krijgen. Vooral de praktijklokalen zullen erg mooi worden in de nieuwbouw.

Duin en Kruidbergmavo

De informatie-avond voor ouders is op 27 januari van 19.30 tot 21.30 uur. Op vrijdag 12 februari is er een open dag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 13 februari staan van 10.00 tot 13.00 uur de deuren open.

Technisch College Velsen

Woensdag 10 februari is er een informatie-avond speciaal voor ouders van groep 8-leerlingen vanaf 19.30 uur. De open dagen zijn op vrijdag 12 februari van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 13 februari van 10.00 tot 13.00 uur.

Maritiem College IJmuiden

Woensdag 10 februari is er een informatie-avond speciaal voor ouders vanaf 19.30 uur. De open dagen zijn op vrijdag 12 februari van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 13 februari van 10.00 tot 13.00 uur.

Tender College IJmuiden

De open dag is op zaterdag 30 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Gymnasium Felisenum

Er is een voorlichtingsavond voor ouders op woensdag 27 januari vanaf 20.00 uur. Zaterdag 30 januari is er een open dag voor ouders en leerlingen tussen 9.30 en 13.00 uur. Dinsdag 23 februari zijn er vanaf 13.15 uur kennismakingslessen voor groep achters. Donderdag 25 februari zijn die lessen er ook.

Ichthus Lyceum

De open dag is op zaterdag 13 februari van 10.00 tot 13.00 uur. Verder is er voor de ouders een informatieavond op donderdag 28 januari om 19.30 uur. Kennismakingslesjes waar alle groep 8-leerlingen zich vrij voor kunnen opgeven via de website zijn op woensdagmiddagen van 14.00-16.00 uur: 13 januari, 27 januari, 3 februari en 17 februari.

Vellesan College

Op 13 januari is er een experience-middag om een dans-, sport-, iPad- of Science-les mee te maken. Op 5 en 6 februari is er een open huis.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.