Over wat níet gezegd werd in de raad

Marieke de Kok

Geen beloftes om statushouders beter te spreiden. Nog geen ieniemienie toezegginkje. Wethouder Arjen Verkaik en zijn collega Ronald Vennik hadden tijdens de raadsvergadering deze week een doortimmerd verhaal waarom containerwoningen geen goed idee zijn.

De lokale politici schaarden zich massaal achter hun leiders. Maar ze hadden beter op moeten letten.

Op de agenda stond een motie van ChristenUnie en VelsenLokaal. Die twee partijen stelden voor om containerwoningen op korte termijn neer te zetten, eerlijk verdeeld over alle Velsense kernen. Daarmee wilden de twee oppositiepartijen twee vliegen in één klap slaan.

Ten eerste zouden ze zo op een snelle en makkelijke manier veel statushouders onderdak kunnen bieden en ten tweede kunnen die containers in elk dorp geplaatst worden zodat de spreiding ook direct goed geregeld is. Bijkomend voordeel: de statushouders drukken niet meer op de wachtlijst voor sociale huurwoningen.

De twee partijen haalden echter bakzeil. De overige partijen vielen over de negatieve toon in de motie en waren het eens met wethouder Verkaik. Die legde uit dat containerwoningen duur zijn, bij nieuwbouwprojecten letterlijk in de weg staan en dat het plaatsen maanden, misschien wel jaren, kan duren vanwege allerlei procedures die doorlopen moeten worden.

Er werd veel gezegd, maar interessanter nog is wat er níet gezegd werd. Verkaik zei namelijk bar weinig over de verspreiding van statushouders.

,,Twee weken geleden zat de publieke tribune vol met inwoners - vooral van IJmuiden en Velsen-Noord - die zich lieten horen. Laat ik beginnen te zeggen dat dit geluid duidelijk overkwam. Ook het college is vóór spreiding van statushouders.’’ En dat is eigenlijk alles wat het college donderdagavond zei over de verspreiding van vluchtelingen.

Het is zeer opmerkelijk dat de wethouders geen toezeggingen op dit punt deden. Dat had de heren gesierd. Het is echter óók opmerkelijk dat er naast de containermotie van ChristenUnie en VelsenLokaal geen enkele andere motie kwam.

Hadden de coalitiepartijen niet zelf met een motie kunnen komen waarin ze de gemeente opriepen om toch iets actiever hun best te doen voor een betere verspreiding van statushouders? Die was vast en zeker unaniem aangenomen. Twee weken geleden waren de 33 raadsleden namelijk nog stuk voor stuk vóór een betere spreiding van vluchtelingen.

Maar daar is nu - met een teruggetrokken containermotie - niets meer van terug te vinden. Dit is een klap in het gezicht van alle IJmuidenaren die twee weken geleden de moeite namen om naar het stadhuis te komen. Maar dat lijken de meeste lokale politici zich niet te realiseren. Die waren donderdagavond druk met het afkraken van een motie over wooncontainers, maar vergaten dat ze het eigenlijk allang met elkaar eens waren.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.