VSV uit zorgen over vertraagde verhuizing

Schets uit 2005 van het beoogde nieuwe complex van VSV

Schets uit 2005 van het beoogde nieuwe complex van VSV

Friso Bos
Velserbroek

Voetbalvereniging VSV baalt van de gewijzigde bouwplannen in Velserbroek. De vereniging ziet haar verhuizing naar een nieuw complex mislopen omdat het plandeel Grote Buitendijk vervalt. En omdat de gemeente mogelijk alleen plandeel Hofgeest West wil uitvoeren. Het andere plandeel (Hofgeest VSV), zou niet of pas later worden uitgevoerd.

Op twee manieren is de verhuizing van VSV verweven met de bouwontwikkelingen. Het nieuwe complex viel in het kader ’Grote Buitendijk’, het huidige complex ligt in het te ontwikkelen gebied ’Hofgeest West’.

Bestuurslid Saskia Kors vroeg de gemeenteraad afgelopen donderdag om de verhuizing van VSV los te koppelen uit het bouwproject. En het deel Hofgeest VSV als eerste uit te voeren. ,,We zijn al veertien jaar in gesprek met de gemeente Velsen over onze verhuizing. In die tijd is ons ledenaantal terug gelopen. Onder andere doordat ander clubs intussen op kunstgras spelen.’’

Het steekt met name bij VSV dat de Haarlemse club VVH Velserbroek op kosten van de gemeente Haarlem kunstgrasvelden kreeg en door de naam Velserbroek te gebruiken leden van VSV wegkaapt. ,,Bij Onze Gazellen is het hetzelfde’’, zegt Kors. ,,Een derde van hun leden komt van VSV.’’

Reden daarvoor is volgens Kors dat in die veertien jaar nauwelijks nog is geïnvesteerd in het huidige complex van VSV. ,,Omdat de verhuizing steeds op handen leek.’’

De situatie is des te moeilijker omdat VSV een particuliere club is. Met eigen geld en het complex als eigendom. Toch is ze van de gemeente afhankelijk voor de verhuizing.

Wethouder Ronald Vennik (PvdA) stelt dat de ontwikkeling Hofgeest West het meest logisch is. ,,Daar passen precies de woningen waaraan het meeste behoefte is.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.