Beperking extra feesten in Valley

Susanne Moerkerk
Velsen-Zuid

De gemeenteraad van Velsen heeft donderdagavond ingestemd met de discussienota over de evenementen in recreatiegebied Spaarnwoude. Het beperkt uitbreiden van het aantal evenementen in Velsen Valley (Velsen-Zuid) werd gesteund door alle partijen, behalve de SP.

Het CDA, de ChristenUnie en Velsen Lokaal vonden de dat nota zoals deze is samengesteld nog te veel ruimte laat om het aantal extra toegestane evenementen op een later moment toch nog uit te breiden. De partijen kwamen daarom met een motie waarin wordt benadrukt dat het echt alleen bij het aantal evenementen moet blijven dat nu in de nota is benoemd. Ook deze werd aangenomen.

Onder meer de LGV sprak de vrees uit dat gebiedsgebonden activiteiten, zoals evenementen van de mountainbikers of de modelbouwers, de dupe zullen zijn van deze extra toevoeging.

De VVD deelt deze angst: „Een evenement als de Kikarun mag niet lijden onder de restrictie in de motie.” Volgens raadslid Jacqueline Staats (CDA) zal dit niet het geval zijn: „Een activiteit is anders dan een evenement. Wij gaan niet over gebiedseigen activiteiten.’’

Bereikbaarheid

In de motie van CDA, ChristenUnie en Velsen Lokaal wordt ook verzocht om rekening te houden met de belasting en bereikbaarheid van het festivalgebied. De wegen naar Velsen Valley kunnen ongeveer 40.000 bezoekers aan, er moet dus met Rijkswaterstaat onderzoek gedaan worden naar de druk op de infrastructuur als er jaarlijks twee evenementen in het gebied zijn waar maximaal 70.000 bezoekers naartoe kunnen.

De evenementen moeten er niet voor zorgen dat alle wegen rond Velsen vast komen te staan. Ook moet er in de afweging rekening gehouden worden met de balans tussen de natuur, wonen, recreëren en evenementen.

Recreatieschap Spaarnwoude wil meer evenementen organiseren in Velsen Valley, om zo het onderhoud van het natuurgebied te kunnen waarborgen. Ongeveer 90 personen, ondernemers en betrokken partijen hebben gereageerd op deze plannen en aan de hand daarvan is door het college van burgemeester en wethouders een discussienota vastgesteld.

In die nota worden wel meer (muziek)evenementen toegestaan, maar dat zijn er minder dan het recreatieschap had gehoopt. De evenementen bij de Peddelpoel (Velsen-Zuid) zijn geschrapt, het recreatieschap is daarover zeer verbolgen. Wel staat de gemeente twee extra evenementen toe, waarbij maximaal 70.000 bezoekers naar de Velsen Valley mogen komen.

Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de discussienota, zal een bestemmingsplanprocedure gestart worden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.