College Velsen wil extra windmolens

Susanne Moerkerk
Velsen

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen is ’verheugd’ dat de voorstellen voor windturbines bij de Spuisluis in IJmuiden en aan de Reyndersweg in Velsen-Noord (bij Tata Steel) door de provincie in behandeling worden genomen.

Toch zou het college graag zien dat er naast deze voorstellen ook een voorstel van twee windmolens op het terrein van Tata Steel langs het Noordzeekanaal verder komt in de procedure en wil daarvoor het eigen beleid aanpassen.

De gemeente heeft in het coalitieakkoord de doelstelling uitgesproken energieneutraal te willen zijn voor het verbruik van huishoudens.

De turbines zijn van belang om dit te kunnen realiseren. De provincie heeft de twee windmolens opzij geschoven en de gemeente Velsen is het daar niet mee eens. Burgemeester en wethouders hebben dat laten weten in een brief aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaal, Gedeputeerde Staten en Tata Steel.

’Vanwege het industriële karakter’ van het Noordzeekanaalgebied is deze plek bij uitstek geschikt voor het opwekken van windenergie ’ook al voldoet dit niet geheel aan de gemeentelijke eisen’.

Het college accepteert dat er geen duidelijk onderscheid is tussen de opstelling langs het kanaal en de Reyndersweg en dat de afstanden tussen de windmolens langs het kanaal niet gelijk zullen zijn.

Het college wil daarom het eigen beleidsplan Windturbines Velsen actualiseren, zodat de twee turbines wel binnen het beleid passen. Met de brief hoopt het college de weigering om het plan voor de twee turbines verder te onderzoeken, terug te draaien.

De provincie heeft als doelstelling 685,5 Megawatt aan windenergie op te wekken. In de plannen die wel verder in de procedure zijn gekomen, staan drie windmolens voor de Reyndersweg - als aanvulling op de bestaande turbines - en het windpark Spuisluis.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.