Felisenum draait besluit muzieklessen terug

© Archief

Marieke de Kok
Velsen-Zuid

Het Gymnasium Felisenum draait een besluit om de muzieklessen onder te brengen bij het vak kunst, toch terug. Er was te veel kritiek van ouders en leerlingen, maar vooral docenten waren tegen.

Muziekonderwijs is één van de speerpunten van het Velsense gymnasium. Sommige leerlingen kiezen bewust voor de school vanwege de muzieklessen en elk jaar is er wel een examenleerling die tot het conservatorium wordt toegelaten. De conservatoria zijn heel tevreden over de kennis en kunde van de Felisenumleerlingen.

Jammer

De schoolleiding besloot vorig schooljaar om het vak voortaan onder te brengen bij het algemenere vak kunst. Dat vak bestaat uit een theoretisch gedeelte (1 lesuur per week) en een praktijkgedeelte (2 lesuren per week).

De muziekdocenten vonden het jammer dat er in de nieuwe opzet minder tijd was voor theorie toegespitst op muziek. Het theoretische gedeelte zou immers over allerlei vormen van kunst gaan.

Heroverwegen

Vorig najaar trok een leerling en een ouder van de medezeggenschapsraad aan de bel in deze krant. De medezeggenschapsraad vond vooral het moment van de omschakeling onhandig omdat scholieren hun keuzes al gemaakt hadden zonder over de juiste informatie te beschikken. Leerlinge Julia Noordenbos had een brief aan de medezeggenschapsraad gestuurd waarin ze opriep de muzieklessen bij het oude te houden. ,,Met de invoering van kunst algemeen vrees ik voor: ’van alles een beetje en van alles net een beetje niets. Ik hoop dat de schoolleiding haar besluit wil heroverwegen.’’

Dat is nu dus gebeurd. Conrector Hans Bijl: ,,Er waren te veel argumenten om het toch bij het oude te houden.’’ Bijl doelt daarmee vooral op de muziekdocenten die bang waren dat vooral het theoretische muziekonderwijs onder zou sneeuwen bij het vak kunst algemeen. ,,Het is eigenlijk vreemd dat er landelijk twee parallelle vormen van hetzelfde vak bestaan. Je kunt muziek dus in de nieuwe vorm doen, met twee uur praktijk en één uur theorie per week. Maar het examenvak muziek in de oude stijl bestaat ook nog steeds.’’

Volgens Bijl is er best een kans dat de laatste op termijn wordt afgeschaft en dat het Felisenum vervolgens niet anders kan dan overgaan op de nieuwe methode. Maar tot die tijd blijft alles bij het oude.

De vakken beeldende vorming en drama gaan wel over naar de nieuwe vorm.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.