Onvoldoende info voor besluit over villawijkje Santpoort-Zuid

Schets van de te bouwen villa’s aan Brederoodseweg.

Schets van de te bouwen villa’s aan Brederoodseweg.© Archief

Milo Lambers
Santpoort-Zuid

De gemeenteraad van Velsen was het er donderdag unaniem over eens dat het onvoldoende informatie heeft om een besluit te nemen over de bouw van drie villa’s op de Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid.

Dat betekende een tegenvaller voor Ernest van der Meijde, de eigenaar van Wibaut Projectontwikkeling die zelf in een van de drie villa’s wil gaan wonen.

Tijdens de eerste sessie over het onderwerp in februari kwamen de politieke partijen door de vele insprekers niet aan het debat toe. Hierop werd besloten dat de behandeling na de gemeenteraadsverkiezing opnieuw moest plaatsvinden.

Waren er de vorige keer vijftien insprekers, dit keer bleef dat beperkt tot zes. Alle partijen vinden dat dat zij nog geen besluit over het bestemmingsplan kunnen nemen.

Het plan van ontwikkelaar Wibaut is omstreden omdat het villawijkje volgens tegenstanders de cultuurhistorische waarde van de naastgelegen Ruïne van Brederode aantast.

Zo zouden de historische zichtlijnen vanaf de ruïne door de bebouwing niet meer waarneembaar zijn. De projectontwikkelaar liet een bureau dit onderzoeken. Tegenstanders stellen dat dit bureau geen duidelijk antwoord op deze vraag geeft en kwamen met eigen rapporten.

Alle partijen in de raad zeiden te worstelen om op basis van de vele insprekers en diverse rapporten een eenduidig oordeel te vellen.

Sander Smeets van D66 wist het probleem samen te vatten door een mop van SGP-politicus Kees van der Staaij aan te halen. ,,Je vraagt aan een wiskundige, een statisticus en een econoom hoeveel 2 + 2 is. De wiskundige zegt 4. De statisticus zegt 4 met een foutmarge van 10. En de econoom zegt ’hoeveel wil je dat het wordt?’”

Dan is er nog de provinciale ruimte-voor-ruimte-regeling waar Wibaut gebruik van maakt voor zijn project. Tegenstanders menen dat Wibaut meer winst maakt op de bebouwing dan de vijf procent die de regeling toestaat.

Leo Kwant van LGV wilde de berekening van de provincie inzien. Wethouder Ronald Vennik (PvdA) zei hierop dit te gaan opvragen. Hij heeft de gemeenteraad toegezegd dat een onafhankelijk stedenbouwkundig bedrijf de situatie gaat beoordelen.

Op aandringen van de fracties van de SP, D66 GroenLinks zal hierin ook naar het oordeel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden gevraagd.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.