Eenvijfde van docenten op Technisch en Maritiem College is onbevoegd

Technisch College Velsen. Foto Fokke Zaagsma

Technisch College Velsen. Foto Fokke Zaagsma

Marieke de Kok
IJmuiden

Acht van de tien docenten van het Maritiem College Velsen en Technisch College Velsen heeft de juiste papieren. Op de meeste andere Velsense middelbare scholen is meer dan negentig procent van de leerkrachten bevoegd. De helft van de middelbare scholen in Velsen maakt de cijfers over het percentage bevoegde docenten niet openbaar.

Nelie Groen, directeur van het Technisch College en Maritiem College: ,,Bij ons staan veel docenten uit het werkgebied voor de klas. Het vak binnenvaartkunde wordt bijvoorbeeld gegeven door een schipper. We hebben veel leraren in opleiding. Binnen afzienbare tijd halen ze hun bevoegdheid.’’ Verder komt het ook wel eens voor dat docenten bevoegd zijn om les te geven in een vak, maar soms ook een ander vak geven. Ze zijn dan officieel onbevoegd.

De bevoegdheid van docenten staat landelijk in de kijker. Onderwijsblad inventariseerde het aantal scholen dat de cijfers openbaar maakte en ontdekte dat slechts tweederde van de scholen dit uit eigen initiatief doet. In Velsen ligt dit percentage iets hoger, de helft heeft de cijfers gepubliceerd op venstersvo.nl. Scholen die de cijfers niet openbaar maakten zijn het Ichthus Lyceum, Duin en Kruidbergmavo (beide in Driehuis) en het Tender College (IJmuiden).

Volgens voorzitter Walter Dresscher van de Algemene Onderwijsbond is de remedie simpel. ,,Staatssecretaris Dekker kan een goede beurt maken door te verplichten dat het aantal onbevoegde docenten en het aantal onbevoegd gegeven lessen openbaar wordt gemaakt. Scholieren en hun ouders hebben recht op die informatie.’’

Het Ichthus Lyceum maakte de gegevens niet openbaar, maar houdt ze niet geheim als deze krant ernaar vraagt. Met 95 procent bevoegde docenten voor de klas scoort deze school het hoogst. ,,Bij ons is bevoegdheid verplicht tenzij leerkrachten in opleiding zijn en binnen afzienbare tijd hun studie kunnen afmaken’’, legt rector Alexander Volmer uit.

En op dat laatste aspect is de school streng. ,,Wie zijn opleiding niet op tijd afrondt, krijgt geen vast contract. En dat betekent dat we soms mensen, ook hele goede, moeten laten gaan.’’

Ook op het Vellesan College in IJmuiden ligt het percentage aardig hoog: 92 procent heeft de juiste bevoegdheid. Deze school publiceerde de cijfers wel. Recotor Marc Boelsma: ,,Wij hebben niets te verbergen.’’ Volgens de schooldirecteur is het uitgangspunt dat alle docenten ’bekwaam en bevoegd zijn’. Maar ook op deze school heeft acht procent van de leerkrachten nog niet het juiste papiertje.

,,Wij vinden het als school fijn als docenten zo hoog mogelijk gekwalificeerd zijn. Tweedegraads leraren die eerstegraads willen worden, stimuleren wij juist. Daardoor kan het voorkomen dat ze - zonder dat ze de officiële bevoegdheid hebben - toch al voor de bovenbouwklassen staan. Ze moeten voor hun studie ook een x-aantal uren lesgeven.’’ Op het Vellesan zijn op dit moment negen docenten zonder bevoegdheid actief waarvan er twee nog deze maand hun diploma hopen te krijgen.

Dresscher: ,,We zijn als AOb terughoudend ten aanzien van onbevoegdheid, maar het is glashelder dat het soms niet anders kan. Het alternatief is dat sommige scholen geen wiskunde of Duits aanbieden. Dat kan niet. We vinden wel dat deze collega’s door hun werkgever in staat moeten worden gesteld in twee jaar tijd hun bevoegdheid te halen en dat vooraf vast staat dat ze een vast contract krijgen zodra ze aan die eis hebben voldaan. Zo’n contract verdienen ze dubbel en dwars.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.