Kritiek op beleid Veiligheidsregio Kennemerland

Jacob van der Meulen

Goedlopende vrijwilligersposten worden gesloten, terwijl de bezetting in Spaarndam zorgwekkend begint te worden: de Haarlemse politiek staat bijzonder kritisch tegenover de manier waarop de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) met de brandweerzorg omgaat.

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat gemeenten bij hulpverlening in een gebied moeten samenwerken in veiligheidsregio’s, hier is dat de VRK. Het bestuur van de VRK bestaat uit afvaardigingen van de deelnemende gemeenten. En die bepalen waar kazernes moeten staan en hoe de diverse hulpvoertuigen over het gebied moeten worden verdeeld.

Dat beleid stuit voortdurend op behoorlijke tegenstand vanuit gemeenteraden. Zo besloot de VRK een uitstekend lopende vrijwilligerspost van de brandweer in Haarlem-Oost te sluiten.

Ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s is de zorg van de brandweer in Haarlem qua aanrijtijden overigens behoorlijk goed. Alleen winkelstraten in het centrum, Spaarndam en Haarlem-Noord kennen overschrijdingen van de wettelijke norm voor aanrijtijden.

De VRK denkt dat het ook moeilijk is om de nu gestelde normen te halen, of er moeten enorme investeringen in de brandweerzorg worden gedaan.

De Haarlemse politiek vond het, afgelopen donderdag tijdens de commissie bestuur, de omgekeerde wereld dat normen worden aangepast als er niet aan kan worden voldaan. ,,Als de wet te streng is dan hou je er niet aan? Ik zal niet de laatste zijn om daar op af te dingen’’, aldus D66’er Maarten Rijssenbeek, in het dagelijks leven officier van justitie.

Kwalijk

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen toonde zich donderdagavond ook kritisch ten opzichte van de VRK. ,,Deze keuze hebben wij niet gemaakt. De wet bepaalt dat gemeenten niet vrij zijn zelf de brandweerzorg te regelen. Ik vind dat uitermate kwalijk, wil er nog wel eens een toelichting op geven, maar het is niet anders.

Niet dat de brandweerzorg hier niet goed is, maar ik vind dat als de gemeente betaalt, ze ook zelf uitmaken hoe ze het organiseert. Zo goed en zo efficiënt mogelijk. Dat is een principieel punt, maar we zitten nu met een gemeenschappelijke regeling.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.