Slechts losse vondsten grond Brederoodseweg

Evelien Engele
Velsen

Gemeente Velsen ziet geen reden voor archeologische opgravingen aan Brederoodseweg 41 voorafgaand aan de mogelijke bouw van drie woningen aan dit adres.

In het bestemmingsplan - dat ter inzage ligt - staat te lezen dat de kans groot is dat er op die plek nog archeologische resten in de grond zitten. Omdat in de directe omgeving vondsten uit de Romeinse Tijd zijn aangetroffen, is het niet onwaarschijnlijk dat die ook in dit gebied aangetroffen kunnen worden.

Ondanks deze constatering is er geen reden voor gemeente Velsen erachter te komen wat er nog onder de grond ligt. ,,Het archeologisch vooronderzoek heeft uitgewezen dat er geen aanleiding is tot het graven van proefsleuven of tot ontgraving”, licht de gemeentelijke woordvoerder toe. ,,Hoewel uit het bureauonderzoek (2015) bleek dat er een grote kans kon zijn op de aantreffen van archeologische resten, toonde het aanvullende verkennend bodemonderzoek (2016) aan dat vanwege de natte omstandigheden niet meer dan lossen vondsten kunnen worden verwacht.”

Dit sluit aan bij het archeologiebeleid dat de gemeente voert, zo wordt toegelicht: ,,De gemeente Velsen voert geen actief onderzoek uit naar archeologische vondsten. Bij de zorg voor het archeologisch erfgoed is behoud ter plaatse namelijk het uitgangspunt. Daarbij blijven de archeologische resten over het algemeen in onderlinge samenhang het beste bewaard.”

Mochten de woningbouwplannen doorgaan, dan zal bij werkzaamheden van bepaalde omvang en over een bepaalde oppervlakte archeologische begeleiding aanwezig zijn.

Dit houdt in dat een onafhankelijke archeoloog toezicht houdt op de graafwerkzaamheden. Hierbij kunnen eventuele archeologisch waardevolle zaken worden veiliggesteld of worden vastgelegd.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.