Wethouder Velsen over A8-A9: ’Er was en is respect voor elkaars standpunt’

Ronald Vennik© Archief

Marieke de Kok
Velsen

De IJmondiale samenwerking heeft niets te vrezen van de ommekeer die de gemeente Velsen onlangs maakte door voor de aansluiting A8-A9 niet voor de Heemskerkvariant maar de golfbaanvariant te kiezen. Dat zegt wethouder Ronald Vennik in elk geval.

Vennik kreeg vier pittige raadsvragen voor de kiezen van de VVD. Die wilde weten wat de gevolgen zijn voor de IJmondiale samenwerking nu Velsen een afwijkend standpunt inneemt in de kwestie A8-A9.

Beverwijk en Heemskerk zijn voor de Heemskerkvariant die de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk de Broekpolder enigszins ontziet.

Positiever

Velsen koos echter, tegen de verwachting in, voor de golfbaanvariant. Die route komt vlakbij de Broekpolder te liggen.

Vennik reageert: ,,Er was en er is respect voor elkaar standpunten. Daar waar voor Heemskerk en Beverwijk sec de leefbaarheid in de Broekpolder belangrijk was in de afweging, was voor Velsen uiteindelijk de bredere afweging doorslaggevend. De golfbaanvariant scoort positiever op de bereikbaarheid in de IJmond dan het Heemskerkalternatief. Dit geldt met name voor de zuidelijke IJmond. De golfbaanvariant is daarnaast het enige alternatief waarbij de kosten opwegen tegen de baten.’’

Volgens VVD’er Jeroen Verwoort is het ’opvallend’ dat Velsen een ander standpunt heeft ten opzichte van Heemskerk en Beverwijk.

Vennik zegt echter: ,,Wat de colleges van b en w betreft zijn er geen gevolgen voor de samenwerking binnen de IJmond, de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsfonds. De realisatie van de A8-A9 komt met de golfbaanvariant als voorlopige voorkeursvariant een stap dichterbij.’’

Verwoort was verder kritisch op het feit dat de Velsense gemeenteraad uit de krant heeft moeten vernemen welk standpunt het stadsbestuur had ingenomen. Op de vraag waarom dit zo gegaan is, geeft Vennik eigenlijk geen antwoord.

,,De provincie heeft een persbericht donderdagochtend 22 juni verspreid, dit bericht is ook op de website van de provincie geplaatst. Dit bericht hebben wij donderdagmiddag aan uw raad aangeboden.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.